Kurser i Regnskab og økonomi

Business Controlling
  Financial Controlling
  Excel for økonomifunktionen
- version 2010/2013
Kursus: Business Controlling
  Kursus: Financial Controlling
  Kursus: Excel for økonomifunktionen
Ledelsesrapportering, Balanced Scorecard, Lean i økonomifunktionen og Activity Based Costing.

Læs mere
  Opdatér din controller-værktøjskasse inden for ekstern rapportering, interne kontroller og budgettering.

Læs mere
  Få mere ud af Excel. Kursus til dig, som arbejder med budgettering, rapportering og økonomistyring.

Læs mere   
Excel Dashboards
for økonomifunktionen
- version 2010/2013
  Læs og forstå en
årsrapport
  Regnskabsanalyse og kreditvurdering
Excel Dashboards for økonomifunktionen - version 2010/2013   Kursus: Læs og forstå en årsrapport - grundlæggende regnskabsforståelse   Kursus: Regnskabsanalyse og kreditvurdering

Lær at lave dashboards i Excel.

Læs mere

 

Ønsker du at forstå de
økonomiske og
budgetmæssige
sammenhænge bedre?

Læs mere


Praktisk kursus i regnskabsforståelse, regnskabsanalyse og kreditvurdering.

Læs mere

         
Økonomistyring og budgettering   Moms for kreditorbogholderiet   Moms for debitorbogholderiet
Kursus: Økonomistyring og budgettering    Kursus: Moms for kreditorbogholderiet   [none]

Bliv opdateret på de
økonomiske og budget-
mæssige sammenhænge
i en virksomhed.

Læs mere


Lær at håndtere de udfordringer inden for momsfradrag, som mange står over for i dagligdagen.

Læs mere

 

Få grundigt indblik i momsregler og forpligtelser ved salg af varer/ydelser til udlandet.

Læs mere

         
Moms og
lønsumsafgift

Selskabsskat og sambeskatning   Grundlæggende
bogholderi

 
Kursus: Moms og lønsumsafgift   Kursus: Selskabsskat og sambeskatning   Grundlæggende bogholderi

Udvidet gennemgang af de mest relevante moms og lønsumsafgiftsmæs-
sige problemstillinger.

Læs mere

 

Lær optimering af skatte-planlægning og -strategi.

Læs mere

 

Få styr på de grundlæggende bogførings-principper fra A-Z.

Læs mere

         
Udvidet bogholderi og regnskab   Økonomi for
ikke-økonomer
 
Kursus: Udvidet bogholderi og regnskab    [none]   
 

Bliv ekspert i bogholderi og regnskab på en dag.

Læs mere

 

Har du brug for at kunne tale med om regnskab og økonomi på et rimeligt niveau?

Læs mere

 
         


Tilmelding
Klik i menuen på navnet for det kursus, du vil deltage i. Du har nu mulighed for at søge på kursusdatoer- og steder og læse mere om kurset ved at klikke på titlen. Tilmeldingsblanketten kommer frem ved, at du klikker på TILMELD DIG HER i kursusbeskrivelsen.

Kursusafgift: Kursusafgiften faktureres umiddelbart efter bestilling.

Afmelding: Eventuelt afbud skal foretages senest 5 uger før kurset afholdes. Ved senere afbud vil I blive faktureret 50% af kursusprisen, hvis pladsen ikke kan gives til en anden.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til kurserne, er du velkommen til at kontakte PwC Academy på telefon 39 45 35 35 - eller sende en mail til academy@pwc.dk.

Se også vores mange spændende kurser inden for personalejura.

Kurser

Kontakt PwC Academy


Kurserne inden for regnskab og økonomi udbydes i samarbejde med PwC Academy.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte PwC Academy på telefon 39 45 35 35 - eller sende en mail til academy@pwc.dk.