Sådan læser du din lønseddel fra MultiLøn

Nedenfor har vi lavet en simpel oversigt og beskrevet de forskellige tekster, der kan stå på din lønseddel fra MultiLøn. 

1. Normtid

Normtid henviser til din normale arbejdstid i timer.

2. Enheder

Enheder afhænger af hvilken post, der specificeres. Det kan være antal timer, kilometer eller kroner.

3. Månedsløn/timeløn

Månedsløn/timeløn angiver den måneds- eller timeløn, der er aftalt for normal arbejdstid eller ved timeløn. Omfatter ligeledes de ekstra tillæg og overtid, der kan forekomme i lønbehandlingen.

4. Personalegoder før skat

Personalegoder før skat kan eksempelvis være fri bil, fri telefon, sundhedssirking og bruttoordninger.

5. Pension og opsparing af fritvalg

Dette indebærer din firmapension, hvor præmien ofte er 2/3 fra arbejdsgiveren og 1/3 fra lønmodtageren. Opsparingen af frivalg, hvis fritvalg bliver udbetalt.

6. ATP

Før skat trækkes også det lovpligtige bidrag til ATP. ATP beregnes ud fra, hvor mange arbejdstimer du har.

7. AM-bidrag

AM-bidrag er det lovpligtige beløb til arbejdsmarkedsbidrag (AM). Beløbet er procentdele af summen af gage, gruppeliv, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag og ATP.

8. A-indkomst og A-skat

A-skat trækkes fra A-indkomsten. I eksemplet er A-indkomsten summen af gage, gruppeliv, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag, ATP og AM.

9. Afregning af periodens feriepenge

Feriepenge for perioden bliver beskattet og sendt til Feriekonto eller til Feriekort.

 

10. Løntræk efter skat

Eksempelvis frokostordning, personaleforening og aconto.

11. Konto

Bankkontoen, hvor lønnen overføres til.

12. Disp. dato

Datoen, hvor lønnen er disponibel på kontoen.

13. Beløb

Det beløb, der er indsat på bankkontoen

14. År til dato - pension

Summen af medarbejder- og firmaindbetalinger på medarbejderens pensionsordning i indeværende år inkl. den pågældende lønseddel/lønperiode. Summen af den opsparede fritvalg i indeværende år, inkl. den pågældende lønseddel/lønperiode.

15. Feriefridage/timer saldo

Det antal feriefritimer/-dage, der er til rådighed efter pågældende lønperiode. Bemærk, saldoen på lønsedlen er forskudt i forhold til tidsregistrering, hvorefter den faktiske saldo kan være lavere.

16. Ferieberettiget løn og ferietillæg

Den ferieberettigede løn er løn udbetalt for arbejde, der danner grundlag for beregningen af feriepenge og ferietillæg. Det betyder, at tillægget for gruppelivsforsikringen ikke medtages.

17. Nettoferiepenge saldo

Nettoferiepenge saldo er summen af feriepengene fra indeværende år, som er sendt til Feriekonto/Feriekort.

Bluegarden MultiLøn er blevet til Visma Enterprise. Besøg os her, og læs mere om vores ydelser

Visma Enterprise  

 

Har du andre spørgsmål til din lønseddel?

Vi har samlet en række svar, der kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til din løn og dine lønsedler.

Gå til spørgsmål og svar

Kundecenter_183.jpg