Bluegarden HR - også kendt under navnet Orkidé - er Bluegardens personaleadministrative løsning, der er direkte integreret med Bluegarden Løn

Personaleadministration er ikke noget nyt. Enhver virksomhed har sin måde at styre for eksempel fravær, kontrakter, rejseafregning og avisabonnementer på. Men det er ikke altid den mest effektive eller gennemskuelige måde at gøre det på. Det er der heldigvis råd for – og ofte også råd til. 

Der kan være lige så mange grunde til at investere i en personaleadministrativ løsning, som der er beslutningstagere, ledere og medarbejdere i en virksomhed.Typisk handler vores kunders ønsker om at samle alle personalerelaterede informationer i én fælles, overskuelig løsning. Herudover ønsker de at effektivisere arbejdsgange, undgå fejl, og mindske afhængigheden af nøglemedarbejdere. Endelig vil mange gerne understøtte en kultur, hvor det er et fælles ansvar at vedligeholde og bruge data bedre. Alt det kan Bluegardens personaleadministrative løsning Bluegarden HR. Nøgleordene er rollestyring og procesunderstøttelse af en lang række arbejdsgange. 

Bluegarden HR er modulopbygget, og med basismodulet får I et fælles arbejdsværktøj for administratorer og HR-specialister.
Lad ledere og medarbejdere gøre arbejdet selv. Bluegarden HR kan udvides, så ledere og medarbejdere også får adgang til løsningen. Det betyder, at medarbejdere selv kan registrere ferie og fravær samt indberette kørsel og udlæg. Og at ledere kan godkende oplysningerne og følge op på medarbejdernes indberetninger. En af fordelene ved decentraliseret dataopsamling er, at både HR-afdelingen og lederne får bedre tid til andre og mere værdiskabende opgaver.

Bluegarden HR er en online-løsning der er direkte integreret med Bluegarden Løn. Det betyder blandt andet, at I kun skal vedligeholde data ét sted. Ligesom Bluegarden Løn, hostes Bluegarden HR også af Bluegarden.

 

Med Bluegarden HR som værktøj, får jeres virksomhed nemt styr på personaleadministrationen. Alle personaleoplysninger kommer til at ligge digitalt og samlet i ét system. Det frigiver tid og ressourcer i HR-afdelingen, samtidig med at det skaber overblik. At holde styr på kørselsbilag, udleverede effekter og hvor meget ferie, den enkelte medarbejder har holdt, er en nødvendighed. For at I bruger færrest mulige ressourcer på det, kan I med fordel have et online personaleadministrativt system, der letter arbejdsbyrden i jeres HR-afdeling. Det kan Bluegarden HR bidrage med.

Forskellige funktioner og roller, forskellig adgang

Bluegarden HR gør det muligt at give forskellige funktioner og roller i jeres virksomhed adgang til forskellige dele af systemet. For eksempel kan administratorer og specialister være de eneste med adgang til et personalearkiv med ansættelseskontrakter, løn- og pensionsoplysninger samt være dem, der har overblik over alt fra kurser og uddannelse til udleverede effekter og håndtering af personalegoder. 

Også ledere og medarbejdere kan få adgang til dele af Bluegarden HR. Det giver medarbejdere mulighed for selv at registrere udlæg, kørsel, ferie og fravær, som lederen efterfølgende kan godkende eller afvise. Lederen har også adgang til medarbejdernes selvopdaterede stamdata, og ved for eksempel medarbejderudviklingssamtaler er det nemt og enkelt at finde dokumentation fra tidligere samtaler.

Hos Bluegarden arbejder vi på at gøre tingene så nemme som muligt for vores kunder. Vi ved, at det er vigtigt for jer, at det er nemt og hurtigt at sætte sig ind i nye systemer og nye processer. Derfor er Bluegarden HR også både nemt at implementere og simpelt at anvende. 

Bluegarden HR er integreret med vores lønsystem Bluegarden Løn. Data overføres nemt mellem de to systemer, så I kun skal vedligeholde data i det ene system – og det sparer tid og fjerner dobbeltarbejde. 

Bluegarden HR frigiver tid til HR-udvikling

Når I anvender Bluegarden HR som HR-værktøj, frigiver I tid og ressourcer i HR-funktionen, som kan benyttes på vigtigere opgaver i jeres virksomhed. Bluegarden HR er nemlig det personaleadministrative system på markedet, der er lettest at anvende. 

Det samler alle personalerelaterede informationer i én fælles løsning, hvilket sikrer overskuelighed. Fordi det er simpelt at bruge, giver det ligeledes enkle og effektive arbejdsgange. Jeres HR-medarbejdere får ganske enkelt frigivet tid, fordi den personaleadministrative byrde mindskes. 

Fuldt overblik over personaledata med et online system

I enhver virksomhed er overblik en gevinst. Når jeres medarbejdere har overblik, behøver de ikke bruge tid på unødige opgaver. Med Bluegarden HR er der mulighed for at give hver enkelt medarbejder overblik over sine egne data, mens HR-medarbejderne har det fulde overblik. Og dét minimerer risikoen for fejl. Også for virksomhedens beslutningstagere er det afgørende med overblik og indsigt i løn- og personaledata for at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. 

Effektivisering af løn- og HR-processer

Bestil dit gratis eksemplar af Bluegardens whitepaper ”Effektivisering af løn- og HR-processer” i dag.

Med vores omfattende viden om løn og HR, har vi udarbejdet et overskueligt whitepaper, der sætter fokus på de muligheder, en virksomhed har for at arbejde mere effektivt med processer, der knyttet sig til løn- og HR-administrationen. Du finder inspirationsforslag til, hvordan I kan:

  • Kaste et kritisk blik jeres nuværende processer
  • Foretage de nødvendige justeringer
  • Sikre forankring i organisationen

Er du kunde i Visma Enterprise?

Mangler du hjælp til din løsning, kan du formentlig finde svar på vores kunde-community. Ellers er vores kundecenter altid klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Telefon: 88 97 97 97

Er du ikke kunde i Visma Enterprise endnu? 

Har du spørgsmål til nogen af vores løsninger, kan du blive kontaktet af en af vores medarbejdere eller kontakte vores Sales Manager, Kim Simonsen.

Ring til Kim Simonsen på 42 82 21 60

Bluegarden MultiLøn er blevet til Visma Enterprise. Besøg os her, og læs mere om vores ydelser

Visma Enterprise