TEMA: Året der gik - Domme og lovændringer som har præget ansættelsesretten i 2013

Vi bringer her et overblik over de domme, som har præget 2013, og som kan have eller allerede har haft betydning for din virksomhed.

Vi sætter i den forbindelse fokus på

  • Ændringen i Ligebehandlingsloven, der trådte i kraft i marts 2013 og som tildeler forældre særlige rettigheder ved tilbagevenden fra barsel og forældreorlov. Læs mere.
  • Forskelsbehandlingsloven og den effekt EU-dommen fra april 2013 har haft på handicapbegrebet samt betydningen af dette i forhold til fleksjob. Læs mere.
  • Ny lov om vikaransættelser, som blev vedtaget i juli 2013. Læs mere.


Vil du vide mere?

I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Vores jurister sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig bedst muligt, hvis du har brug for individuel personalejuridisk rådgivning. Ring til os på telefon 72 27 90 16 og hør mere eller læs mere om PersonaleGuide.