EU-dom: Handicapbegrebet omfatter flere medarbejdere end hidtil antaget i dansk ret

Der har i år været et øget fokus på handicapbegrebet i henhold til Forskelsbehandlingslovens regler.

Årsagen til dette fokus er, at EU-domstolen i en afgørelse af den 11. april 2013 bl.a. har præciseret, at ikke blot kroniske- men også langvarige lidelser kan betragtes som handicap og dermed også er omfattet af forskelsbehandlingslovens særlige beskyttelse.

EU-domstolen præciserede desuden i sin afgørelse, at nedsat arbejdstid i sig selv kan være en nødvendig tilpasningsforanstaltning, som arbejdsgiveren kan være forpligtet til at tilbyde. Dette har ikke tidligere været anerkendt efter dansk ret.

EU-dommens afgørelse har i år medført en lang række sager, og vi forventer, at tendensen fortsætter i 2014. Overvejer du at afskedige en medarbejder, som har været syg over en længere periode, bør virksomheden derfor tage stilling til, om medarbejderens sygdom er omfattet af handicapbegrebet eller ej. Herefter bør der tages stilling til, hvilke muligheder der er for at tilpasse arbejdet til medarbejderens behov, og hvorvidt dette er en rimelig byrde for virksomheden at bære. En tilpasningsforanstaltning kan som sagt træffes ved at tilbyde medarbejderen nedsat tid.

Udvikling inden for fleksjobområdet

I juni 2013 blev bekendtgørelsen om fleksjobbonus vedtaget. Bekendtgørelsens formål er at fremme udviklingen af fleksjob med få arbejdstimer, og gør det derfor muligt for virksomheder, der ansætter en person i fleksjob i 10 timer eller mindre om ugen at få en bonus på kr. 25.000.

Du skal være opmærksom på den særlige ansættelsesretlige beskyttelse, som en medarbejder i fleksjob kan have. En person, som er berettiget til et fleksjob, vil typisk have en nedsat arbejdsevne, som kan betyde, at vedkommende er omfattet af handicapbegrebet. Dette betyder, at virksomheden skal være påpasselig i forhold til at sikre, at vedkommende er ansat på mindst samme vilkår som virksomhedens øvrige medarbejdere. Derudover kan der være grund til at være ekstra påpasselig i en eventuel afskedigelsessituation.

Det er desuden vigtigt at påpege, at virksomheden har pligt til at sikre, at en medarbejder i fleksjob tilbydes overenskomstmæssige forhold i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 e, stk. 4. Dette er i henhold til lovens § 72, stk. 1, uanset om virksomheden i øvrigt er omfattet af en overenskomst.

Læs også:

  • TEMA: Året der gik - Domme og lovændringer som har præget ansættelsesretten i år 2013. Læs mere.
  • Ændringen i Ligebehandlingsloven, der trådte i kraft i marts 2013 og som tildeler forældre særlige rettigheder ved tilbagevenden fra barsel og forældreorlov. Læs mere.
  • Ny lov om vikaransættelser, som blev vedtaget i juli 2013. Læs mere.


Vil du vide mere?

I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Vores jurister sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig bedst muligt, hvis du har brug for individuel personalejuridisk rådgivning. Ring til os på telefon 72 27 90 16 og hør mere eller læs mere om PersonaleGuide.