Lovændring: Ligebehandlingsloven tildeler nybagte forældre ret til at bede om fleksible arbejdsvilkår

I marts 2013 trådte en ændring af Ligebehandlingsloven i kraft, som tildeler forældre særlige rettigheder ved deres tilbagevenden fra barsel og forældreorlov.

Ændringen har betydet, at forældre nu har ret til at bede om fleksible arbejdsvilkår, når de kommer tilbage fra barsel eller forældreorlov. Eksempler på sådanne fleksible arbejdsvilkår kan f.eks. være nedsat arbejdstid eller ændring af arbejdsopgaver i en nærmere angiven periode.

Som arbejdsgiver har du ikke pligt til at efterkomme en sådan anmodning, hvis det er umuligt under hensyntagen til virksomhedens drift. Du skal sagligt kunne begrunde et afslag på anmodningen for ikke at blive dømt for overtrædelse af Ligebehandlingsloven.

Lovændringen præciserer desuden, at lovens afskedigelsesbeskyttelse i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption også omfatter ”anden mindre gunstig behandling” af medarbejderen. En overtrædelse heraf kan medføre, at medarbejderen skal betales en godtgørelse.

Virksomheden bør være særlig opmærksom på, at en medarbejder, der vender tilbage fra barsel mv., ikke stilles ringere end sine kollegaer. Det er desuden arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at ovenstående vilkår ikke er overtrådt.

Læs også:

  • TEMA: Året der gik - Domme og lovændringer som har præget ansættelsesretten i år 2013. Læs mere.
  • Forskelsbehandlingsloven og den effekt EU-dommen fra april 2013 har haft på handicapbegrebet samt betydningen af dette i forhold til fleksjob. Læs mere.
  • Ny lov om vikaransættelser, som blev vedtaget i juli 2013. Læs mere.

Vil du vide mere?
I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Vores jurister sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig bedst muligt, hvis du har brug for individuel personalejuridisk rådgivning. Ring til os på telefon 72 27 90 16 og hør mere eller læs mere om PersonaleGuide.