Ny lov om vikaransættelser

I juli 2013 trådte den nye lov om vikaransættelser i kraft. Loven udspringer af et EU-direktiv som senest skulle have været implementeret i dansk ret i december 2011 og derfor har været længe ventet.

Loven finder udelukkende anvendelse på lønmodtagere, som er ansat i et dansk eller udenlandsk vikarbureau til at udføre arbejde i en dansk brugervirksomhed. Den regulerer dermed ikke to-parts vikarforhold.

Loven bestemmer, at vikarer skal have samme vilkår som fastansat personale, hvad angår arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie og helligdage samt aflønning.

Listen er udtømmende, hvilket betyder, at ligebehandlingsprincippet i Vikarloven kun omfatter ovenstående vilkår.

Såfremt brugervirksomheden overtræder sine forpligtelser i forhold til vikaren, kan den blive pålagt at betale en godtgørelse til vikaren.‎ Brugervirksomheden skal derudover give lønmodtagerrepræsentanterne i ‎virksomheden oplysning om brugen af vikarer. En overtrædelse af ‎denne forpligtelse vil kunne straffes direkte med bøde.

Læs også:

  • TEMA: Året der gik– Domme og lovændringer som har præget ansættelsesretten i år 2013. Læs mere.
  • Ændringen i Ligebehandlingsloven, der trådte i kraft i marts 2013 og som tildeler forældre særlige rettigheder ved tilbagevenden fra barsel og forældreorlov. Læs mere.
  • Forskelsbehandlingsloven og den effekt EU-dommen fra april 2013 har haft på handicapbegrebet samt betydningen af dette i forhold til fleksjob. Læs mere.


Vil du vide mere?

I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Vores jurister sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig bedst muligt, hvis du har brug for individuel personalejuridisk rådgivning. Ring til os på telefon 72 27 90 16 og hør mere eller læs mere om PersonaleGuide.