App til LønAdministration

Med Bluegardens app til LønAdministration er det muligt hurtigt at indberette løn – når som helst og hvor som helst.


For mange selvstændige ligger løn ikke øverst på listen over opgaver, de glæder sig til at udføre. Ligesom det heller ikke er alle, der er trygge ved at udarbejde løn til deres ansatte. For tænk nu, hvis de overser eller glemmer noget.

Af samme årsager har Bluegarden med løsningen LønAdministration igennem mange år hjulpet mindre erhvervsdrivende med at håndtere indberetningen af løn. Om muligt blev den opgave endnu lettere, da Bluegarden i 2014 lancerede sin første app nogensinde, Bluegarden Løn til LønAdministration. App’en hjælper kunderne med at indberette løn når som helst og hvor som helst. Den lægger sig dermed i forlængelse af den gældende simplification-tendens, som bekendt dikterer gennemgående enkelhed uanset enhed og kontekst.

Bluegardens næste app

Det stopper ikke med en app til LønAdministration. Bluegarden er i fuld gang med udviklingsarbejdet til en ny app, som denne gang er målrettet medarbejderne i en virksomhed. Omdrejningspunktet bliver decentral dataopsamling.

Det vil sige, at mens mange medarbejderindtastninger af eksempelvis tidsregistreringer, kørsel og udlæg i dag indrapporteres til administrationen via e-mails eller på en lap papir, kan medarbejderne fremover foretage samme indtastninger direkte i app’en.

Det sparer en arbejdsgang og letter dermed den administrative byrde, ligesom det også reducerer risikoen for fejlindtastninger, fordi de foretages af medarbejderen selv og ikke eksempelvis af en lønbogholder.

Medarbejder-app’en forventes lanceret i andet halvår af 2015.

App til LønAdministration