Arbejdsgivers dækning af udgifter til parkering

Gratis parkering i byerne bliver mere og mere sjælden. Der skal ofte betales parkeringsafgifter, og disse kan være af en betydelig størrelse.

Opdateret 14. oktober:

SKAT har tidligere fastslået, at det ikke er muligt særskilt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter, der bliver afholdt i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, skattefrit, når der samtidig bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse.

Det har givet anledning til en række henvendelser fra bl.a. brancheorganisationer, der har anført, at ligningslovens § 16, stk. 10, giver adgang til dette. SKAT har på den baggrund foretaget en revurdering af bestemmelsen, så parkeringsudgifter, der bliver afholdt på grund af arbejdet, KAN betales eller refunderes særskilt uden skattemæssig virkning for den ansatte, når der samtidig bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser.

Oprindelig artikel fra 9. august:

Når arbejdsgiveren sender en medarbejder på kundebesøg eller et andet erhvervsmæssigt ærinde, vil medarbejderen ofte vende tilbage med kvittering for betalt parkeringsafgift, og arbejdsgiveren refunderer denne.

Umiddelbart skulle man tro, at der er tale om en udgift, som arbejdsgiveren kan dække uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen.

Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt parkeringsafgift i forbindelse med erhvervsmæssige ærinder, når medarbejderen kører i firmabil. Kører medarbejderen derimod i egen bil og modtager skattefri kørselsgodtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel, kan arbejdsgiveren ikke dække parkeringsafgifter uden skattebetaling. Det skyldes, at satserne for skattefri kørselsgodtgørelse skal dække de udokumenterede, ordinære erhvervsmæssige driftsudgifter til bilen, som eksempelvis udgifter til benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering, forsikring og parkering. Refunderer arbejdsgiveren medarbejderens parkeringsafgifter og samtidig udbetaler skattefri kørselsgodtgørelse, skal der derfor indeholdes AM-bidrag og A-skat i de refunderede beløb for parkeringsafgifter. Skal medarbejderen holdes skadesløs ved arbejdsgiverens dækning af parkeringsafgifter, er det reelt nødvendigt, at arbejdsgiveren udbetaler et større beløb end parkeringsafgiften, således at der er til dækning af AM-bidrag og A-skat.

Bro- og motorvejsafgifter er ikke omfattet af den skattefri kørselsgodtgørelse, hvorfor refusion af disse ikke har skattemæssige konsekvenser, selv om der for samme kørsel udbetales skattefri kørselsgodtgørelse.

Arbejdsgiverbetalt parkeringsplads ved arbejdsstedet er et skattefrit personalegode. Det gælder, uanset om medarbejderen kører i firmabil eller egen bil.