Beskatning af fri bil

En firmabil, der er til rådighed for privat kørsel, er et skattepligtigt personalegode. Det er selve rådighedsretten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er derfor uden betydning.

Hvis medarbejderen kun har bilen til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori bilen ikke har været stillet til rådighed. Har en medarbejder fri bil i perioden 1. januar 2015 – 15. juni 2015, skal der ske beskatning af fri bil for seks fulde måneder.

En hovedaktionær kan efter praksis ikke undgå beskatning af fri bil ved i perioder at stilstandsforsikre sin firmabil, heller ikke selv om nummerpladerne deponeres hos forsikringsselskabet og bilen opmagasineres. Beskatning af hovedaktionæren ud fra en rådighedsbetragtning kan kun undgås, hvis bilen ikke længere er indregistreret, og nummerpladerne derfor er afleveret til SKAT.

Den skattepligtige værdi af fri bil

Den skattepligtige værdi af fri bil udgør 25 % af den del af bilens værdi (afhængig af bilens alder på købstidspunktet), der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 % af resten. Værdien beregnes dog af mindst 160.000 kr. Den skattepligtige værdi af firmabil forøges med et miljøtillæg svarende til den årlige ejerafgift med tillæg af 50 %. Ejerafgiftens størrelse er afhængig af bilens brændstofforbrug. Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, forhøjes den skattepligtige værdi i stedet med den årlige vægtafgift med tillæg af 50 %. Miljøtillægget er eksklusive udligningstillægget (dieselbiler) og privatbenyttelsestillæg.

Bilen er højst 3 år på købstidspunktet

Beregningsgrundlaget for nye biler – herunder biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering – er nyvognsprisen.

Ved nyvognsprisen forstås den faktiske købspris inklusive registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt fabriksmonteret tilbehør. Ekstraudstyr, der leveres og monteres af forhandleren og vises særskilt på fakturaen, indgår ikke i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.

Beregningsgrundlaget udgør bilens nyvognspris i 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er sket. Værdi af fri bil beregnes som 25 % af de første 300.000 kr. og 20 % af værdien ud over 300.000 kr., dog altid mindst 25 % af 160.000 kr.

Efter de 36 måneder reduceres beregningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen (75-procents-reglen), dog stadig mindst 160.000 kr.

Bilen er over 3 år på købstidspunktet

Er bilen over tre år gammel på købstidspunktet – regnet fra datoen for første indregistrering – udgør beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris. Hvis bilen ved købet eller umiddelbart herefter sættes i stand, skal udgifter til istandsættelse lægges oven i beregningsgrundlaget.

75-procents-reglen gælder ikke for brugte biler, som på anskaffelsestidspunktet er mere end tre år gamle, regnet fra første indregistrering. I hele brugsperioden skal værdi af fri bil beregnes på basis af købsprisen plus istandsættelse og levering, men dog altid af minimum 160.000 kr.

En firmabil kan kun skifte fra at blive beskattet efter reglerne for nye biler til at blive beskattet efter reglerne for brugte biler, hvis der reelt sker et ejerskifte.

En overdragelse af firmabilen til et koncernselskab, eksempelvis som led i en omstrukturering, anses for at være et reelt ejerskifte. Hvis bilen er mere end tre år gammel på overdragelsestidspunktet, vil det fremtidige beregningsgrundlag for værdi af fri bil være bilens handelsværdi på overdragelsestidspunktet.

Leasede firmabiler

Hvis en arbejdsgiver stiller en leaset firmabil til rådighed for en medarbejder, beskattes medarbejderen som om bilen var blevet købt af arbejdsgiveren ved leasingaftalens indgåelse. Dette gælder også de såkaldte flexleasingaftaler. 75-procents-reglen gælder også for leasede biler.

Hvis arbejdsgiveren vælger at købe firmabilen ved leasingaftalens udløb, og bilen er mere end tre år gammel regnet fra første indregistrering, er beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris (forudsat at denne pris i øvrigt er udtryk for bilens reelle handelsværdi), selv om bilen fortsat bliver anvendt af den samme medarbejder.

Biler, som genleases tre fulde år efter første indregistrering, skal værdiansættes som en ”gammel” bil. Da der ikke foreligger en fakturapris, er det bilens markedsværdi på leasingtidspunktet, der skal bruges.

Bliv kunde

Kontakt vores salgsafdeling på

Tlf:  88 97 97 97

Skriv til salg

Er du kunde?

Kontakt kundeservice på

Tlf: 72 27 90 90

Log ind i dit produkt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Bliv opdateret via vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder inden for løn og HR, direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev