"Brugerne er de vigtigste"

Virksomheders it-udvikling har traditionelt set været systemdrevet. I dag er den i langt højere grad brugerdrevet. Og heldigvis for det - for brugerne er eksperterne.

Da Apple i sin tid introducerede den første iPhone på markedet og det medfølgende app-univers, satte de samtidig gang i en mobilrevolution. For lige siden har brugervenlighed, flot design og en intuitiv interaktion sat standarden for den gode brugeroplevelse.

Dette øgede krav er med tiden også blevet en faktor i udviklingen af virksomhedssystemer. Brugerne lægger ikke deres forventninger til en it-løsning på hylden, bare fordi de går ind af en virksomhedsdør. De kræver i stigende grad samme ubesværede anvendelse af deres arbejdsredskaber.

Den fulde værdi af et system

I Bluegarden arbejder Elise Stanley Brevald og Marie Elberling med at forbedre brugervenligheden i Bluegardens løn- og HR-løsninger. De siger enstemmigt, at det er positivt, at virksomheder i dag designer systemer med udgangspunkt i brugernes behov.

“Hvis ikke brugerne lærer at bruge og holde af det system, de arbejder i, så får virksomheden heller ikke den fulde værdi af medarbejderens arbejdsindsats og systemet,” siger Elise Stanley Brevald.

“Vi kan have nok så mange tanker og holdninger til, hvordan en løsning skal se ud og fungere. Men hvis brugerne siger noget andet, så er det dem, der har ret, og så må vi tilpasse systemet. For det er jo brugerne, der kender deres egen hverdag bedst – ikke os.”

Brugervenlighed er en alvorlig opgave

Marie Elberling supplerer og fortæller, at der er mange virksomheder, der siger, at de udvikler brugervenlige løsninger. Men når man ser og anvender deres løsninger, så er de slet ikke så brugervenlige alligevel.

“For os er brugervenlighed oprigtig talt det vigtigste i vores arbejde. Vi er brugernes ambassadører, og vi skal være med til at sikre, at Bluegardens løsninger altid understøtter brugernes hverdag bedst muligt.”

Workshops, spørgeskemaer og tracking

Bluegardens to brugervenlighedseksperter arbejder med en række forskellige brugertests og undersøgelser, der skal sørge for, at de hele tiden får input fra Bluegardens brugere. Blandt andet i form af workshops, hvor en frivillig gruppe af Bluegardens kunder bliver inviteret ind til en fælles snak om udvalgte fokusområder.

“Fokusområderne kan enten være påpeget af brugerne selv, eller de kan stamme fra et internt initiativ. Typisk vil vores kolleger, som også har kontakt til kunderne i andre sammenhænge, opleve, at de får mange henvendelser omkring den samme detalje, hvis der er noget, der driller i en arbejdsgang,” siger Elise Stanley Brevald.

Hun forklarer, at Bluegarden også foretager spørgeskemaundersøgelser for at få feedback, ligesom de også benytter sig af anonymiseret tracking af brugeradfærd, så de eksempelvis kan se, hvor flere brugere går i stå i en løsning.

Mange aha-oplevelser

Bluegarden anvender også brugertests, hvor en eller flere kunder får mulighed for at afprøve eksempelvis ny funktionalitet eller nyt design på en side.

“Nogle gange bruger vi eye tracking-teknologi til at følge deres øjnes bevægelser. Andre gange sidder vi og observerer dem, mens de navigerer rundt i systemet og noterer, hvad de gør og siger,” siger Marie Elberling.

“Det er næsten altid forbundet med en aha-oplevelse at lave brugertests. Vi kan sidde bagved og tænke: Hvorfor klikker de dog ikke på den knap, de skal? Og så kommer det frem, at der er et eller andet, der forstyrrer. Det er derfor, brugertests er så vigtige. Man er nødt til at gøre brugssituationen så virkelighedsnær som mulig for at blive klogere på, hvordan vores systemer rent faktisk bliver anvendt.”

Aldrig færdige

For Elise Stanley Brevald og Marie Elberling er udviklingen af Bluegardens systemer en proces, der aldrig slutter, og de ved også godt, at Bluegarden på flere områder har et stort stykke arbejde foran sig.

“For det første er man nødt til at acceptere, at man aldrig bliver færdig, når man arbejder med it-design og brugervenlighed. Hver gang vi tilføjer en ny knap, kan vi i princippet brugerteste den,” siger Elise Stanley Brevald og slutter:

“For det andet er det et stort arbejde at reducere den store kompleksitet i Bluegardens løsninger. Løn og HR er indviklede områder, og det har brugergrænsefladerne i vores systemer også afspejlet. Vi arbejder på, at forenkle vores løsninger og hjælpe brugerne med at strømline deres arbejdsgange, så fejl undgås og tiden på administration nedbringes.”

Læs også