Reglerne for international rekruttering

Den 1. januar 2015 trådte nye regler i kraft for international rekruttering. Formålet er at give virksomheder bedre mulighed for at ansætte højt kvalificerede medarbejdere fra lande uden for EU.

Af journalist Ulla Nygaard

Borgere fra Norden kan frit tage ophold og arbejde i Danmark. De behøver ikke registrering eller opholdstilladelse.

EU-borgere har fortsat ret til at arbejde i Danmark på sædvanlige danske vilkår. De skal ved ophold i mere end tre måneder (seks måneder for ledige) lade sig registrere hos Statsforvaltningen.

En ny Fast Track ordning afløser den tidligere koncernordning. Nu kan virksomheder og universiteter blive certificeret og få hurtig sagsbehandling til visum/opholdstilladelse. Det kræver blandt andet:

  • overenskomst eller erklæring om, at man følger sædvanlige danske vilkår
  • mindst 20 fuldtidsansatte.

Forskerordningen:

  • Nedsættelse af krav til månedlig indkomst fra 70.000 til 60.000 kr. for at opnå en lempelig bruttoskat i fem år. Gælder forskere og nøglemedarbejdere.

Greencard ordningen for udlændinge, der vil arbejde i Danmark og kommer fra lande uden for Europa, ændres:

  • uddannelsesretning giver flere point end før, men der gives til gengæld ikke længere point for erhvervserfaring
  • eksamen fra anerkendt universitet giver flere point
  • opholdstilladelse forkortes fra tre til to år, men med mulighed for forlængelse
  • forlængelse kræver minimumsindtægt på 315.000 kroner om året.

Læs mere om international rekruttering på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Læs også: