Danske iværksættere tøver med at vokse

Trods rigtig gode betingelser for at etablere og drive virksomhed i Danmark vil kun en brøkdel af nye virksomheder blive højvækstvirksomheder.

Af journalist Ulla Nygaard

Iværksætterkulturen har det fint og får det endnu bedre i fremtiden, vurderer eksperter. Alligevel er der brug for at flere iværksætter bliver til højvækstvirksomheder – det vil sige, at de vokser inden for tre år med mindst fem flere fuldtidsansatte. 

Danmark har fine betingelser for iværksættere og er det 6. bedste iværksætterland i verden. Det viser Global Entrepreneurship and Develoment Index 2015, som måler og sammenligner 120 lande. I Danmark scorer vi højt på uddannelsesniveau og på at gøre det nemt at starte virksomhed og skabe konkurrence. Desuden scorer Danmark på evnen til at sprede og tilegne sig ny teknologi.

Vi scorer mindre godt på troen på egne evner, risikovillighed til at fejle og evnen til at spotte en god forretningsmulighed. På disse parametre overgås Danmark af lande som USA og Sverige.

- Spørgsmålet er, hvor gode vi i virkeligheden er, siger administrerende direktør i Fonden for Entreprenørskab Christian Vintergaard. Han er ikke helt tilfreds med, at så få iværksættere udvikler sig til højvækstvirksomheder, hvor de inden for tre år vokser med minimum fem fuldtidsstillinger. 

For få nye virksomheder vokser sig store
Kun cirka 200 virksomheder opnår årligt prædikatet højvækstvirksomhed, selvom seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der i 2013 blev startet 29.000 nye virksomheder. Disse virksomheder havde tilsammen 9.200 fuldtidsansatte.

- Rigtig mange iværksættere fortsætter med en eller to i virksomheden, og vi får ikke nogen stor vækst i beskæftigelsen i kraft af iværksætteri, fremhæver Christian Vintergaard, som mener, at dette blandt andet skyldes manglende iværksætterkultur. 

- Danskerne tilhører primært en lønmodtagerkultur, og det er først nu langsomt ved at ændre sig. Vi kan forstærke denne udvikling, hvis det lykkes os at påvirke uddannelsessystemet og i endnu højere grad få entreprenørskab ind i undervisningen på alle niveauer fra folkeskole til universitet, siger direktøren for entreprenørfonden, som allerede i dag har et unikt samspil med mange uddannelsesinstitutioner, erhvervsvirksomheder og staten. 

- Udviklingen går i den rigtige retning, men det tager tid og det kræver ressourcer, hvis vi skal løfte alle dele af uddannelsessystemet, siger Christan Vintergaard. Han så gerne, at endnu flere unge valgte iværksættervejen.

Fonden for Entreprenørskab drives for offentlige og private midler, og bruger sine ressourcer på at lære børn, unge og undervisere om innovation og iværksætteri. Desuden yder fonden mikrolegater i den spæde start af studerendes nye virksomheder. 

Mere acceptabelt at være iværksætter
Chefkonsulent og lektor på Institut for virksomhedsledelse på Århus Universitet Claus Thrane fremhæver, at der er kommet en ny forståelse for iværksætteri. Han oplever en ændring på universitetet, hvor studerende ikke længere er så forskrækkede over for at blive iværksættere.

- Det er blevet mere socialt acceptabelt at vælge en karrierevej som iværksætter, og det er ret nyt i Danmark. Det er legitimt i dag at fortælle sine forældre, at man vil vælge iværksætteri som en karrierevej, siger Claus Thrane, og fremhæver både de gode rammebetingelser og gode rollemodeller i Danmark som medvirkende til denne udvikling. 

- Iværksætteren er ikke længere blot et billede på en superkapitalist der, som en anden Joakim von And, udelukkende er optaget af at pure penge. Derimod italesættes iværksættere i stigende grad som sociale, ansvarsfulde mennesker, optaget af at løse problemer og skabe værdi for andre. Vi er der ikke helt endnu, men vi er godt på vej, siger Claus Thrane.
Han fremhæver, at iværksætterne ofte ikke har en færdig idé som udgangspunkt, men en problemstilling, og den typisk vil ændre sig undervejs alt efter hvilke personer, de møder på deres vej. 

- Det kan ofte være svært for iværksætteren at få sparring og hjælp til udvikling, fordi det er så svært at få overblik over de muligheder, der findes. Iværksætteri foregår jo i subkulturer og netværkene er relativt lukkede omkring sig selv. Nye iværksættere er ikke lukket ude, men de skal investere mange kræfter i at komme ind i de rigtige netværk, siger Claus Thrane om en af hurdlerne ved iværksætteri i Danmark.

Læs også:

 Størst chance som højvækstvirksomhed

Fagforbundet Djøf og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd gennemførte i 2014 en analyse på baggrund af 75.000 nye virksomheder af, hvad der skal til for at blive højvækstvirksomhed i Danmark – altså vokse med mindst fem fuldtidsarbejdspladser på tre år. 

Analysen viser, at de bedste chancer for at blive højvækstiværksætter er, når:

  • Du er en mand
  • Har lang videregående uddannelse
  • Har startet virksomhed i København eller omegn
  • Du fortsætter i den branche hvor du startede som lønmodtager
  • Du har stor erfaring, 
  • Du er ung (det strider dog mod erfaring)