Danske virksomheder er udfordret digitalt

Som samfund indtager Danmark en førerposition i EU i digitale fremskridt.  Men det kniber for mange danske virksomheder at udnytte digitaliseringens muligheder, fordi der mangler viden, it-kompetencer, ledelsesfokus og investeringsmuligheder, fremhæver digitaliseringseksperter.

Af journalist Ulla Nygaard

Danmark indtager en førsteplads blandt de 28 medlemslande i EU's indeks over digital økonomi og digitalt samfund. Den fornemme placering skyldes ikke mindst danskernes adgang til internet, brugen af internettet, lysten til at handle på nettet og de offentlige systemer, som i dag har digital selvbetjening i 80 procent af alle offentlige tjenester.

- Men det halter fortsat på væsentlige områder for virksomhederne i Danmark, siger Christian Hannibal, som er fagleder for DI’s digitaliseringsindsats.

Savner det digitale mindset 

- I Danmark er vi ikke så gode til i erhvervslivet at se mulighederne i digitalisering af produktion og services. Det digitale mindset i virksomhedernes ledelser er ikke helt, hvor det skal være, fremhæver Christian Hannibal.

DI har efterlyst politisk lederskab til den digitale udvikling, så danske virksomheder kan få optimale vilkår for at udnytte mulighederne inden for digitalisering. DI peger blandt andet på, at der mangler it-specialister, og at investering i digitalisering har svære vilkår.

- Der sker noget politisk lige nu, hvor regeringens Digitale Vækstpanel vil komme med en række anbefalinger i april 2017. Men vi mangler at se, at der kommer politisk handling bag ordene, så vi kan give Danmark en digital saltvandsindsprøjtning, siger Christian Hannibal.

Regeringen har bebudet et politisk udspil i efteråret 2017 på baggrund af anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel.

Mangler fokus på de små og mellemstore virksomheder

Et af de 15 medlemmer i Digitalt Vækstpanel er Brian Gottorp Jeppesen, som er CEO i Mjølner Informatics.

- Vi har et godt udgangspunkt i Danmark lige nu, og det skal udnyttes, for vi vil hurtigt blive overhalet, hvis vi fortsætter i tredje gear, og andre kører i sjette. Det vigtige er at få fokus på virksomhedernes evne til at genopfinde sig selv og digitalisere deres produkter og tjenester, siger Brian Gottorp Jeppesen.

Han mener, at virksomhederne både har vilje og mod til at tage udviklingsskridt, men at der først og fremmest mangler viden.

- Den viden, som findes, skal gøres mere tilgængelig for virksomhederne, og det kunne være en opgave for det offentlige Danmark. Vi behøver ikke at opfinde hjulet igen, men kan bare se os omkring i verden og lære af, hvordan andre gør.

Brian Gottorp Jeppesen mener, at digitaliseringsdebatten i Danmark er skæv, fordi der er fokus på de helt store og på de nystartede.

- Vi glemmer de små og mellemstore virksomheder, som er de fleste i dansk erhvervsliv og har flest medarbejdere. Hvis vi kan digitalisere SMV-segmentet, vil det have en kæmpe effekt for erhvervsudviklingen i Danmark, siger Brian Gottorp Jeppesen.

En af de mindre virksomheder i Danmark, som har haft modet og viljen til digital produktudvikling, er HWAM i Hørning ved Skanderborg.

Læs også: Digital frontløber vinder markedsandele
Mangel på it-eksperter skaber problemer

EU’s indeks over digital økonomi og digitalt samfund (DESI 2016) placerer Danmark på en førsteplads, men Danmark sakker samtidig bagud, fordi udviklingen ikke længere har samme hastighed som i EU som helhed. Det halter blandt andet med it-specialister

Uddannede it-specialister i Danmark udgør 3,9 procent af arbejdsstyrken, og det bringer Danmark ned på en 14. plads i EU. Det vil langsigtet skabe problemer for virksomhedernes udvikling og investeringer i digitalisering, at der uddannes så få it-specialiser, fremhæver EU-indekset.

Men Danmark indtager fortsat en førerposition, som skyldes, at vi scorer højt på især disse områder:

Befolkningen

  • 99 procent af danske husholdninger har adgang til en bredbåndsforbindelse
  • 93 procent bruger internettet
  • 88 procent af internetbrugerne anvender netbank
  • 82 procent af internetbrugerne handler på nettet

Virksomhederne

  • Hver fjerde mindre og mellemstore virksomhed sælger deres produkter på nettet
  • Næsten hver anden SMV har et elektronisk informationsudvekslingssystem

Det offentlige

  • 80 procent af alle borger-tjenester foregår via digital selvbetjening
  • 100 procent af kommunikationen med virksomheder foregår digitalt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

*