Danske virksomheder i fremdrift på et globalt marked

Virksomheder, politikere og myndigheder har skabt netværk, nye samarbejder og andre initiativer for at forbedre danske virksomheders muligheder på det globale marked og i den globale konkurrence.

Af journalist Ulla Nygaard

På bagsiden af finanskrisen ser det ud til, at mange virksomheder står bedre i den globale konkurrence.

Mange danske virksomheder opererer ude i verden, og det skal med, når man vil skabe sig overblik over, hvad globaliseringen betyder for Danmark. Tilsammen har danske virksomheder 12.000 datterselskaber i udlandet med et stigende antal medarbejdere. Modsat har udenlandske virksomheder i Danmark et stagnerende antal medarbejdere. Men globalisering kan også måles på andre parametre.

Globaliseringen er et udtryk for, at virksomheder kan flytte deres produktion over landegrænser efter prisen på arbejdskraft, produktionsvilkår og afsætningsmuligheder. Hvordan det kan påvirke et lille land som Danmark med høj levestandard og tilsvarende lønninger, skatter, miljøkrav m.v., blev finanskrisen et barskt eksempel på.

Især de første år af krisen satte sine spor med tab af hen ved 200.000 arbejdspladser i Danmark. Nogle blev nedlagt, når virksomheder måtte dreje nøglen om, andre blev flyttet ud af landet.

Alene på industriområdet er mere end hvert femte job forsvundet på seks år (22,2 %), fra 364.000 fuldtidsansatte i 2. kvartal 2008 til 283.000 i samme kvartal 2014, viser tal fra Danmarks Statistik.

For bygge- og anlægsbranchen er tendensen den samme: 20 procent færre fuldtidsansatte i samme periode, en nedgang fra cirka 151.000 til 120.000 fuldtidsjob i sektoren.

- Vi havde et mangeårigt ønske om at få prioriteret forskning i produktion. Det gælder f.eks. automatisering, rationalisering af arbejdsgange og it-understøttet produktion, men det var svært at få politikere og forskningsinstitutioner i tale, siger underdirektør i DI Charlotte Rønhof om situationen før krisen.


Charlotte Rønhof, underdirektør, DI

Charlotte Rønhof, underdirektør, DI

De store gik foran i nyt initiativ
Charlotte Rønhof er samtidig bestyrelsesmedlem i foreningen MADE, Manufacturing Academy of Danmark, som siden sin start i 2013 har arbejdet for at fremme produktion i Danmark gennem forskning, innovation og uddannelse.

Nogle af de toneangivende danske virksomheder som Grundfos og Danfoss m.fl. og flere danske universiteter gik sammen for at starte initiativet med opbakning og støtte fra DI.

- MADE er på en gang en kerne af længerevarende forskningsprojekter, der har som mål at optimere produktion gennem f.eks. robotteknologi, og en netværksdannelse for virksomheder, der vil udvikle deres konkurrencedygtighed i produktionen. De små virksomheder kommer også med og kan nyde fordele af samarbejdet med andre, siger Charlotte Rønhof.

MADE vil samtidig være døråbner for danske virksomheder til internationale vidensmiljøer.

Initiativer som MADE løser ikke alle udfordringer for et erhvervsliv, der skal begå sig på et globaliseret marked, og i Danmark vil vi også fremover se outsourcing af job, mener Charlotte Rønhof.

- Outsourcing sker af mange grunde, og er bestemt ikke kun et onde. Danske virksomheder har store fordele af globaliseringen, og de bliver større, når virksomhederne er gearet til konkurrencen på det globale marked, siger Charlotte Rønhof.

Derfor flytter produktion ud og hjem igen
For danske virksomheder, der har flyttet produktion til udlandet, har de primære drivkræfter været lavere omkostninger. Det viser den første og eneste større undersøgelse af danske virksomheders udflytning og hjemtagning af produktion. Den er fra 2013.

Undersøgelsen blandt 843 danske virksomheder er gennemført af professor Jan Stentoft Arlbjørn fra Syddansk Universitet. Den viser, at cirka halvdelen af virksomhederne mener, at en øget grad af automatisering kan bidrage til at fastholde produktion i Danmark.

Flere end hver fjerde af de små virksomheder tilkendegiver i undersøgelsen, at de har outsourcet produktion for at undgå investeringer i nyt udstyr.

Samtidig viser undersøgelsen, at det for knapt hver femte virksomhed er sandsynligt, at de vil tage produktion hjem igen. Drivkræfterne hertil er manglende kvalitet ude og en stigende grad af automatisering hjemme i Danmark.

Dansk produktion hjælpes ud i verden
Et andet initiativ i erhvervspolitikken er med til at understøtte danske virksomheders placering i den globale konkurrence. Det er Danmarks Eksportkredit, som hjælper danske virksomheders eksportkunder med at opnå finansiering til køb af danske produkter.

Danmarks Eksportkredit er ikke en ny institution, der er oprettet i forbindelse med finanskrisen. Faktisk er den statsejede eksportkreditinstitution fra 1922 den tredjeældste i verden.

I 2014 hjalp Danmarks Eksportkredit 640 virksomheder til ordrer på 27 milliarder kroner og 10.000 flere arbejdspladser. Den statslige fond har ikke som mål at tjene penge, men havde alligevel et resultat i 2014 på 378 mio. kr.
Det globale Danmark i tal
Danmarks eksport af varer og tjenesteydelser til udlandet er steget markant i årene fra før finanskrisen, hen over kriseårene og til nu.

29 procent er den samlede eksport steget fra april 2007 til samme måned 2015, fra 41 til 53 milliarder kroner.

10 procent steg importen af varer fra udlandet i samme periode, fra 41 til 45 milliarder kroner. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af medarbejdere i danske virksomheders datterselskaber i udlandet er steget med syv procent på tre år og udgør 1,3 mio. ansatte i tilsammen 12.000 datterselskaber.

Til sammenligning har de udenlandske virksomheder i Danmark knapt 270.000 ansatte. Det svarer til cirka hver femte medarbejder i den private sektor.

MADE – Manufacturing Academy of Denmark – arbejder for at fremme produktion i Danmark gennem forskning, innovation og uddannelse. Her samles virksomheder, forsknings- og videninstitutioner på tværs af brancher for sammen at gøre Danmark til et stærkt produktionsland.

Læs mere om MADE.