Biogasanlæg fra Vestjylland til Verden

Danske virksomheders indtræden på de internationale markeder er en del af globaliseringen, og det er også en del af hverdagen for den lille vestjyske producent af biogasanlæg ComBiGas.

– Der går vel ikke en uge uden vi har internationalt besøg, siger direktør Klaus Høgh. Succesen er blandt andet hjulpet frem af Danmarks Eksportkredit EKF

Af journalist Ulla Nygaard

Eventyret i Vestjylland startede egentlig med et lokalt behov for etablering af biogasanlæg. En række lokale virksomheder gik sammen i et klyngesamarbejde for at forene deres kompetencer og blive klar til at udvikle på området. I den proces blev virksomheden ComBiGas etableret. Det var i 2010.

Fem år senere er de lokale planer endnu ikke realiseret, men det er til gengæld produktionen af biogasanlæg hos ComBiGas.

- Vi fik i første omgang hjælp af udviklingsprogrammet EUDP i Klima- og Energiministeriet, og har på den baggrund etableret et demonstrationsanlæg ved virksomheden. Igennem vores gode samarbejde med leverandører får vi præsenteret vores anlæg i en lang række lande. Det har skabt stor interesse, fortæller Klaus Høgh.

Klimavenligt og CO2 reducerende
Biogasanlæggene fra ComBiGas kan omdanne gylle, husdyrgødning, madaffald m.m. til gødning på landmandens marker. Produktionen er klimavenlig, fordi den er med til at reducere CO2 udslip. Det er en vægtig årsag til den store internationale interesse for biogasanlæg fra ComBiGas.

Blandt kunderne er landmænd og gødningsproducenter fra rigtig mange steder både i Europa, USA, Kina, Japan og Afrika.

- Vi inviterer vores kunder til at besøge demonstrationsanlægget, og det er noget, de kan forstå, når de oplever anlægget. Der er en kæmpe interesse for vores produkt, men nogle kunder kan have problemer med at få finansieret deres nye anlæg, siger Klaus Høgh.

Det er her, at det statsejede Danmarks Eksportkredit EKF kommer ind i billedet.

Udsigt til 30-50 procent mere salg
EKF hjælper nemlig danske virksomheder med at styrke afsætningen af deres produkter i udlandet. Danmarks Eksportkredit er med til at sikre kontrakterne blandt andet ved at yde hjælp til finansiering i form af bankkautioner og garantier. Det betyder, at bankerne bliver mere villige til at yde lån til kunderne, som ønsker at købe produkterne.

- Vi har løbende kontakt med EKF i forbindelse med ordrer. Når EKF har set på kundens økonomi og på en projektbeskrivelse fra os, kan de ofte stille garanti i forbindelse med et banklån. Jeg vil tro, at vi kan sælge 30-50 procent mere med EKF som finansieringskilde, siger Klaus Høgh.Danmarks Eksportkredit
I 2014 sikrede Danmarks Eksportkredit kontrakter til danske virksomheder for 27 milliarder kroner og mere end 10.000 danske job ifølge fondens årsrapport.

Danmarks Eksportkredit hjalp 640 virksomheder i 2014. Det er vidt forskellige brancher, der får hjælp til eksport af alt fra malkeudstyr over brobizz’er og slamsugere til jernbaneprojekter, og som nævnt også biogasanlæg.

Fire ud af fem kunder hos EKS er små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere om Danmarks Eksportkredit