En professionel bestyrelse kan være motoren til vækst

Langt de fleste private virksomheder i Danmark er små og mellemstore virksomheder i familieeje og har store udfordringer. For det kniber med at skabe vækst, nye strategier og med langtidsplanlægning i øvrigt, viser forskningen. Væksthusene yder sparring og hjælper til afklaring. En professionel bestyrelse kan være med til at løse udfordringerne.


Af journalist Ulla Nygaard

Netop det at forstærke virksomheden på topniveau tilfører viden og erfaringer, og det er en af de mest effektive måder at understøtte vækst på. Det mener vækstkonsulent i Væksthus Sjælland, Nils Hall Torgersen.

- Det at ændre adfærd er noget af det sværeste her i livet. Det gælder også for virksomhederne. Derfor kan en professionel bestyrelse være et bidrag til at finde nye muligheder at gøre tingene på.

 Nils Hall Torgersen, vækstkonsulent, Væksthus Sjælland
Nils Hall Torgersen, vækstkonsulent, Væksthus Sjælland

Nils Hall Torgersen er strategisk rådgiver og sparringspartner for små og mellemstore virksomheder, og han oplever, at virksomhederne kan have svært ved at tænke langsigtet.

- Mange virksomheder er familieejede og har fokus på medarbejderne og den daglige drift. Det kan være svært at få strategiprocessen sat på dagsordenen i en travl hverdag. Men i dag, hvor tingene ændrer sig så hurtigt, må man udfordre sig selv som ejer og spørge sig selv om, hvor man kan få input til at udvikle sig ved at gøre tingene anderledes, siger han.

Virksomheden skal være moden til en bestyrelse

Et Advisory Board eller en professionel bestyrelse kan give virksomheden det ekstra, som er nødvendigt for at udvikle sig og skabe vækst.

- Jeg præsenterer først ideen, når virksomheden er klar til det og ønsker at vide, hvordan den kommer videre. Jeg kan eksempelvis henvise til netværk, hvor man kan opsøge mulige bestyrelseskandidater, eller direkte til personer, der kunne være interessante for virksomheden. Det gælder om at finde personer, der passer til virksomheden, og det handler ikke kun om kompetencer, men også om kemi mellem mennesker, fremhæver Nils Hall Torgersen.

Nogle virksomheder har en såkaldt tante-bestyrelse, hvor konen og fætteren eksempelvis sidder med. Den ledelsesform fastholder mange mindre virksomheder, fordi de enten ikke ved, hvad de skal gøre og gribe i for at få en professionel bestyrelse, eller fordi de ikke ønsker, at andre skal bestemme over dem.

- Men ejeren bør tænke på en bestyrelse som en professionel sparringspartner, ikke som nogen, der kommer udefra for at tage over. Med en professionel bestyrelse får man truffet nogle bedre beslutninger, og beslutningerne bliver i langt højere grad gennemført. Den professionelle bestyrelse kan give virksomhedsejeren et helikopterperspektiv, siger Nils Hall Torgersen fra Væksthus Sjælland.

De fleste virksomheder i familiens eje og kontrol

Ni ud af ti danske private virksomheder har en ejer eller er i familie-eje, dvs. at ejer eller en ejer-familie sidder på mere end halvdelen af aktiekapitalen. Det viser en rapport fra økonomiprofessor Morten Bennedsen og professor i finansiering Kasper Meisner Nielsen.

 Morten Bennedsen, økonomiprofessor
Morten Bennedsen, økonomiprofessor
 
 Kasper Meisner Nielsen, professor i finansiering
Kasper Meisner Nielsen, professor i finansiering

De to professorer udgav i 2014 en diger rapport ”Familievirksomheder i Danmark”, der bygger på de 80.000 unikke selskaber (A/S og ApS), som i Danmark udgør hovedparten af det private erhvervsliv. (Holdingselskaber og andre selskaber, der tæller ejere flere gange, er ikke med i det tal.)

Dertil kommer bl.a. 150.000 personligt ejede virksomheder, som hovedsageligt sikrer beskæftigelse til iværksætteren selv. De indgår heller ikke med i de to professorers analyser.

Rapporten viser, at tre ud af fire private virksomheder i Danmark (77%) både er ejet og ledet af en familie. Det vil sige, at familien både leverer direktøren og et medlem til bestyrelsen.

Mens familie-direktøren er leder af 77% af danske private virksomhederne, overlades blot 23 % af de private virksomheder til det rapporten betegner en ”professionel” direktør. Kun i 17 % har de familieejede virksomheder en professionel direktør, fremgår det af analysen.

I Danmark fastholder familierne kontrollen, også når virksomheden har mange år på bagen. Tre ud af fire selskaber, som er mere end 50 år gamle, har fortsat en familie, der er kontrollerende aktionærer i virksomheden. Det gælder også for de store virksomheder, og det er ret specielt for Danmark i forhold til andre lande. Ejerskabet spredes som regel langsomt i store virksomheder, så der ikke er én kontrollerende aktionær. Men Danmark er en undtagelse, hvor flagskibe som Lego, Danfoss, Grundfos, ECCO og JYSK fortsat er i familiernes kontrol.

Tre typer udfordringer for de små og mellemstore i familieeje

Danske virksomheder holder fast i familie-ejerskabet i højere grad end man gør andre steder, og det kendetegner den daglige drift og forholdet til medarbejderne, som kan være tæt og ”familiært”.

Danske private virksomheder er karakteriseret af værdibaseret ledelse og stærke værdier. Familiens værdier bliver ofte overført til virksomheden og er med til at gøre visionen og missionen klar. Det fremhævede professor Morten Bennedsen, da han fremlagde hovedresultaterne af rapporten på en konference sidste år.

Morten Bennedsen fremhævede også de tre typer udfordringer, han mener, at små og mellemstore virksomheder i Danmark står overfor:

  • Vækstudfordringen: Der mangler strategiplanlægning, som overskygges af den daglige drift. I den forbindelse mangler der organisering af bestyrelsens rolle og arbejde, og en delegering af opgaverne. Væksten er lavere end i ikke-familieejede virksomheder.
  • Sårbarheden: Ved personlige begivenheder som alvorlig sygdom, skilsmisse og dødsfald, er virksomheden særligt udsat. Rapporten viser, at hospitalsindlæggelse på blot 5 dage, har effekt på årets resultat og det følgende års resultat.
  • Langtidsplanlægningen: Det kniber gevaldigt med langtidsplanlægning, herunder planlægning af tilbagetræden og generationsskifte.


Læs også:

 Fakta om ”Familievirksomheder i Danmark”
Rapporten ”Familievirksomheder i Danmark” fra 2014 af Bennedsen og Nielsen viser, at

  • 80.724 unikke virksomheder i Danmark er fordelt på 65.212 anpartsselskaber og 15.512 aktieselskaber. Mange anpartsselskaber har fravalgt at have en bestyrelse.
  • 60% af danske virksomheder med en bestyrelse er familievirksomheder.
  • 43% af danske virksomheder med en bestyrelse er familievirksomheder med mindst to aktive familiemedlemmer.
  • Virksomhedernes gennemsnitlig alder: 19,6 år for A/S og 11,5 år for ApS.
  • Aktiver i gennemsnit: 78,8 mio. kr. for A/S og 7,5 mio. kr. for ApS.