Er en konsulent medarbejder eller selvstændig?

’Konsulent’ bliver brugt i mange sammenhænge - og både som en almindeligt ansat medarbejder og en selvstændig samarbejdspartner.

Når du hyrer en konsulent, skal du nøje overveje, om konsulenten skal ansættes eller være selvstændig. Hvis konsulenten ansættes som medarbejder, er der forskellige regler både inden for ansættelsesretten og skatteretten, som du skal være opmærksom på.

 • Virksomheden er forpligtet til at indeholde skat og betale arbejdsmarkedsbidrag af en medarbejders løn.
 • Medarbejderen er omfattet af ferieloven og har derfor krav på at optjene ferie med løn eller feriegodtgørelse. Hvis virksomheden ikke er opmærksom på det, kan virksomheden senere blive bedt om at betale medarbejderen og/eller Feriekonto eller Feriefonden.
 • Medarbejderen har krav på løn under sygdom eller sygedagpenge efter sygedagpengelovens regler.
 • Medarbejderen har krav på et opsigelsesvarsel.
 • Medarbejderen har krav på et ansættelsesbevis eller ansættelseskontrakt, hvis vedkommende skal arbejde i mere end en måned og i gennemsnit arbejder 8 timer om ugen eller mere. Kontrakten skal være udleveret senest en måned efter tiltrædelsen. Hvis virksomheden ikke sørger for det, er der en risiko for at skulle betale en godtgørelse for manglende ansættelsesbevis.
   

Vi har samlet nogle forhold, som kan pege på, om en konsulent er ansat eller selvstændig. Nedenstående forhold vil tale for, at konsulenten er ansat:

 • Virksomheden tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet.
 • Arbejdet udføres af præcis den, der er antaget til det.
 • Det vedrører en løbende arbejdsydelse.
 • Der udføres kun arbejde for en enkelt virksomhed.
 • Lønnen udbetales periodisk, for eksempel månedligt eller hver 14. dag, og beregnes som almindelig løn, for eksempel timeløn, ugeløn, månedsløn eller provision.
 • Der er krav på et opsigelsesvarsel.
 • Der optjenes ferie i henhold til ferieloven.
 • Virksomheden afholder udgifterne forbundet med arbejdets udførelse og stiller relevante arbejdsredskaber til rådighed for arbejdets udførelse.
 • Virksomheden indeholder skat af den udbetalte løn.
 • Konsulenten har før konsulentstillingen været ansat som medarbejder i en tilsvarende stilling.
   

Derimod vil følgende forhold pege i retning af, at konsulenten er selvstændig:

 • Konsulenten tilrettelægger selv udførelsen af arbejdsopgaverne inden for rammerne af den afgivne ordre, herunder fører tilsyn tilrettelægger arbejdstiden og vurderer selv, hvem der konkret skal udføre arbejdet.
 • Konsulenten udfører arbejde for flere virksomheder og er ikke begrænset i forhold til udøvelsen af sit erhverv.
 • Lønnen afregnes efter arbejdets udførelse.
 • Lønnen afregnes efter regning.
 • Konsulenten stiller selv arbejdsredskaber til rådighed for arbejdets udførelse.
 • Konsulenten indkøber selv materialer/redskaber.
 • Arbejdet udføres helt/delvist i konsulentens egne lokaler.

Ingen af forholdene er i sig selv afgørende eller kan vægtes særskilt. Det vil altid afhænge af den konkrete situation.

Bliv kunde

Kontakt vores salgsafdeling på

Tlf:  88 97 97 97

Skriv til salg

Er du kunde?

Kontakt kundeservice på

Tlf: 72 27 90 90

Log ind i dit produkt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Bliv opdateret via vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder inden for løn og HR, direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev