EU Persondataforordningen: Få svar på jeres 5 vigtigste spørgsmål

Vi får jævnligt spørgsmål om, hvordan vi håndterer vores kunders løn- og HR-persondata, samt om vi lever op til kravene i den kommende EU Persondataforordning? Derfor har vi lavet en oversigt med de 5 vigtigste spørgsmål og svar vedrørende databehandleraftaler, dataopbevaring og dataadgang.

Der er blevet sagt og skrevet meget om, hvordan I som virksomhed skal forholde jer til den kommende EU Persondataforordning. Og det er ikke kun jer, der har fokus på opgaven, inden forordningen træder i kraft den 25. maj 2018. I Bluegarden arbejder vi også på højtryk for at blive klar til skæringsdatoen - og vi skal nok nå det i god tid.

Her er svarene på de vigtigste spørgsmål lige nu:

1. Lever Bluegarden op til kravene i EU Persondataforordningen?

Det kommer vi til, inden forordningen træder i kraft den 25. maj 2018. I dag lever Bluegarden op til kravene i den gældende persondatalovgivning i Norge, Sverige og Danmark. Persondataforordningen indeholder blandt andet væsentlige nye krav til dokumentation for behandlingen af personoplysninger. Lige nu arbejder Bluegardens juridiske og tekniske eksperter på at implementere EU Persondataforordningen i alle led, så it-systemer, it-processer og leverandøraftaler lever op til kravene.

2. Hvor opbevarer I vores løn- og HR-persondata?

Afhængig af den konkrete aftale med den enkelte kunde opbevarer vi og vores underleverandører jeres løn- og HR-persondata i Holland, Norge, Sverige eller Danmark.

3. Hvem har adgang til vores løn- og HR-persondata?

Kun de nødvendige medarbejdere hos Bluegarden og vores underleverandører har adgang til jeres løn- og HR-persondata. Vores medarbejdere kender reglerne for, hvordan man må behandle persondata og er naturligvis underlagt tavshedspligt.

4. Får vi automatisk tilsendt en ny databehandleraftale?

Ja. Vores juridiske team er i fuld gang med at udarbejde opdaterede databehandleraftaler, som I får tilsendt, før persondataforordningen træder i kraft. De nye databehandleraftaler kommer til at leve op til alle kravene i EU Persondataforordningen, så I har den påkrævede dokumentation på plads og kan fremvise den til rette myndighed.

5. Hvad skal vi gøre lige nu i forhold til vores samarbejde med Bluegarden?

Ikke noget. Alle kunder og samarbejdspartnere får automatisk tilsendt nye databehandleraftaler fra Bluegarden, der lever op til kravene i EU Persondataforordningen. I behøver altså ikke selv at udarbejde eller fremsende opdaterede databehandleraftaler til os - vi skal nok kontakte jer i god tid, inden forordningen træder i kraft den 25. maj 2018.