Få svar på de mest stillede spørgsmål om ferie

Vi giver her svar på en række relevante og aktuelle spørgsmål, der ofte bliver stillet af vores kunder til vores kundecenter om ferie og feriepenge m.m.

Hvad sker der med ikke-afholdt ferie/ubrugte feriepenge?

Feriehindringer:
Ferie som ikke er afholdt på grund af feriehindringer, dvs. sygdom, barsel osv., kan udbetales ved ferieårets afslutning eller for hovedferiens vedkommende efter den 30. september i ferieåret.

Den 5. ferieuge:
Hvis den 5. ferieuge ikke er afholdt, uanset årsag, kan det aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtager, at ferie overføres til næste ferieår, eller at ferien udbetales. En aftale om ferieoverførsel skal indgås senest 30. september i efterfølgende ferieår. Udbetaling af feriepengene kan ske ved hjælp af en blanket ’Ansøgning om uhævede feriepenge’, som findes på Styrelsen for fastholdelse og rekrutterings website i perioden fra 1. maj til 30. september.

Anden ikke-afholdt ferie:
Hvis en medarbejder, f.eks. på grund af travlhed på arbejdet, ikke har fået afholdt sin ferie, kan den 5. ferieuge udbetales eller overføres.  Medarbejderen mister retten til øvrige ikke-afholdte feriedage. Arbejdsgiveren skal indbetale de ubrugte feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond senest den 5. november. Indbetalinger der finder sted efter denne dato pålægges morarenter på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Udbetaling af den 5. ferieuge, hvilket beløb skal der udbetales?

Der findes ingen præcise anvisninger i ferieloven, feriebekendtgørelse eller ferievejledning om, hvordan beløbet beregnes, når den 5. ferieuge skal udbetales til en medarbejder, der normalt får løn under ferie.

Man kan vælge at opgøre beløbet som i en fratrædelsessituation, dvs. at der udbetales feriegodtgørelse på 12,5 % for ugen, eller beløbet beregnes som 4,8 % af månedslønnen pr. dag, eller der kan tages udgangspunkt i månedslønnen og beregne en dagsløn, som kommer til udbetaling.

Mange vælger at opgøre beløbet som i ophørssituationen og beregner 12,5 %.

En medarbejder får ikke længere fradrag af sin pensionsaftale. Det aftales, at medarbejderen i stedet får 10 % tillæg til lønnen, og selv betaler 7,5 %, nettotræk, til pensionsselskab. Skal de 10 % beregnes inkl. eller ekskl. feriepenge?

Selv om de 10 % er aftalt som en erstatning for arbejdsgiverens pensionsbidrag, som der ikke beregnes feriepenge af, er pensionsbidraget nu blevet en egentlig løn, og der skal derfor beregnes feriepenge.

Feriepenge efter barsel - får man ikke kort fra kommunen?

I de perioder, hvor en medarbejder får udbetalt barselsdagpenge fra kommunen, optjener medarbejderen ret til feriedagpenge, hvis pågældende er medlem af en arbejdsløshedskasse. A-kassen meddeler medarbejderen, hvor mange feriedagpenge der er optjent, ansøgning sendes til a-kassen og medarbejderen får udbetalt feriedagpenge fra a-kassen.

Hvis medarbejderen ikke er medlem af en a-kasse, optjenes der kun ferieydelse for de første 14 uger efter fødslen. Ferieydelsen svarer til barselsdagpenge.

Medarbejderen får ikke tilsendt et kort fra kommunen.

Medarbejderen skal selv ansøge hos Udbetaling Danmark om ferieydelsen. Medarbejderen skal udfylde en blanket ’DP 405 – Anmodning om ferieydelse’. Der skal søges om ferieydelse senest den 30. juni i det efterfølgende ferieår.

Udbetaling af ferietillæg i maj og fratrædelse i maj-juni-juli måned. Hvordan er virksomheden stillet?

Ifølge ferieloven skal ferietillæg udbetales senest samtidig med, at ferien afholdes. Hvis ferietillægget udbetales tidligere, har man ikke mulighed for at modregne det udbetalte ferietillæg i feriegodtgørelsen, som skal afregnes ved fratrædelse. Så pengene er ’tabt’ for virksomheden.

De fleste virksomheder vælger, af administrative årsager, at udbetale ferietillægget i maj måned.

Bliv kunde

Kontakt vores salgsafdeling på

Tlf:  88 97 97 97

Skriv til salg

Er du kunde?

Kontakt kundeservice på

Tlf: 72 27 90 90

Log ind i dit produkt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Bliv opdateret via vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder inden for løn og HR, direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev