Få hjælp til kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af medarbejdere kan være en stor opgave. Men der er hjælp at hente, og den kan være gratis for virksomheder, der vil arbejde strategisk med kompetenceudvikling.

Af journalist Ulla Nygaard

- Vi arbejder strategisk med uddannelsesplanlægning sammen med virksomheden. Vi kan for eksempel starte med kompetenceafklaring af medarbejderne, fortæller uddannelseskonsulent Maria Birk Barnung fra Learnmark i Horsens, som er en del af VEU.

Maria Birk Barnung og hendes VEU-kolleger over hele landet hjælper virksomhederne ud fra forskellige vinkler, eksempelvis ud fra virksomhedens planer om vækst og udvikling, eller et ønske om at fastholde og tiltrække flere dygtige medarbejdere.

- Vi kan tage udgangspunkt i medarbejdernes faglige eller personlige kompetencer, når vi skal finde frem til det, der er relevant for virksomheden. Eller vi kan tage fat ud fra ønsket om at etablere nye produktions¬teams, skabe større sikkerhed i produktionen eller tilføre nye kvalifikationer i virksomheden, siger Maria Birk Barnung.
Sådan kan kompetencearbejdet tage form

Få eventuelt hjælp til at skabe fundamentet til arbejdet med virksomhedens kompetenceudvikling, som bør indeholder disse elementer:

  • En udformet politik for kompetenceudvikling
  • Afklaring af medarbejdernes kompetencer
  • Mål for den enkeltes udvikling
  • Samlet mål for kompetenceudviklingen
  • Sammenhæng med virksomhedens udviklingsmål
VEU har 13 centre i Danmark. Find nærmeste på www.veu-center.dk.

Blot hver femte kender VEU

VEU er et formelt samarbejde mellem erhvervsskoler og andre skoler, der udbyder efteruddannelse og voksenuddannelse. Siden 1. januar 2010 har virksomhederne haft denne samlede indgang til efteruddannelse.

- Vores rådgivning handler om alt vedrørende kompetenceudvikling, også hvordan virksomhederne kan trække på midler fra eksempelvis kompetencefonde.

Maria Birk Barnung vurderer, at blot hver femte virksomhed er opmærksom på, at VEU systemet findes og gratis kan tilbyde konsulentydelser.

- Hvis en virksomhed vil udvikle sig, kan vi initiere og understøtte udviklingen med de rette kompetencer. Men virksomheden skal arbejde med og skal blandt andet være villig til at bruge administrative ressourcer i forløbet, siger VEU-konsulenten.

Learnmark Horsens har undersøgt forholdet mellem indbetalinger til kompetencefonde og de ansøgte støttekroner i et afgrænset geografisk område. Det viser sig her, at de 20 % største virksomheder bruger 90 % af midlerne i kompetencefondene, selvom både store og små bidrager til indbetalingerne med samme beløb pr. medarbejder.

De små kan også opnå succes

At der også findes gode erfaringer i mindre virksomheder, viser eksemplet HECO International med 22 medarbejdere i Hedensted.

Her fortæller direktør Carsten Steffensen, at virksomheden søgte midler fra Industriens Kompetencefond, IKUF, til medarbejdernes efteruddannelse i en periode, hvor der var nedgang i produktionen.

- Vi kendte ikke til den kompetencefond, vi betaler til, men fik den listet op som en mulighed. Vi fik hjælp af Learnmark og Maria Birk Barnung, som fik kontortid herude i virksomheden. Hun var tovholder og talte med hver enkelt medarbejder, for at finde de rigtige kurser for dem, fortæller Carsten Steffensen.

Direktøren i HECO International giver gerne et godt råd til andre virksomheder, der ønsker at kompetenceudvikle deres medarbejdere:

- Få hjælp af for eksempel VEU, som stiller en tovholder til rådighed, og opret en kontorplads til konsulenten på jeres virksomhed. Det gjorde vi, og det fik vi rigtig meget ud af, siger Carsten Steffensen.

Læs også: