Fokus på trivsel og forebyggelse af stress

Både virksomheder, politikere og forskere er blevet mere optagede af trivsel og stressforebyggelse på arbejdspladserne. Det skyldes især, at mange på arbejdsmarkedet går ned med stress og udgør en stor del af omkostningerne til sygefravær.

Af journalist Ulla Nygaard

okus på trivsel og forebyggelse af stressMange medarbejdere går ned med stress, og det er dyrt for både samfundet, virksomhederne og for den enkelte medarbejder. Der findes ikke præcise opgørelser af, hvor mange, der årligt rammes af stress, og hvad stressrelateret sygefravær koster virksomheder og samfund.

Men samlet set har danske virksomheder udgifter til løn under sygdom og sygedagpenge på fem milliarder kroner årligt, mens kommunerne og staten deles om udgifter på cirka 14 milliarder.

Blandt andet derfor er trivsel og forebyggelse af stress i fokus i disse år. Det understreges f.eks. af, at søgemaskinen Google viser 118.000 hits på søgningen ”forebyggelse af stress” og en halv million på ”trivsel på arbejdspladsen”.
Temperaturen på trivsel

Hvis I vil tage temperaturen på trivsel og stress på jeres arbejdsplads, kan I gøre følgende:

  • Find sygefraværsstatistikken frem. Den kan give et praj om, hvorvidt der er god trivsel i din virksomhed. Et sygefravær på flere end syv arbejdsdage om året pr. medarbejder ligger over gennemsnittet for en privat virksomhed.
  • Gennemgå jeres seneste undersøgelse af medarbejdertilfredshed, og få et billede af den oplevede trivsel. Har I ingen medarbejdertrivselsundersøgelse, er det en overvejelse værd at få en.
  • Tjek kampagnen om stressforebyggelse og find inspiration på www.frastresstiltrivsel.dk Kampagnen er skabt af Videncenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesministeriet.

Forebyggelse frem for helbredelse
Du kan finde inspiration i kampagnen, www.frastresstiltrivsel.dk fra Videncenter for arbejdsmiljø under Beskæftigelsesministeriet. Eller du kan få hjælp fra en ekstern konsulent. En af de professionelle hjælpere til at skabe trivsel på jobbet er Nadia Sandberg, indehaver af Sandberg Ledelse & Udvikling.

- Medarbejdernes trivsel har betydning for virksomhedens bundlinje, fordi god trivsel både baner vej for kreativitet og for innovation, og dermed for udviklingen af virksomhedens kerneydelser. God trivsel giver samtidig mindre sygefravær, siger Nadia Sandberg, og tilføjer:

- Den dygtige leder har altid været opmærksom på, om medarbejderne har det godt, siger hun.

Nadia Sandberg er selv tidligere chef gennem 25 år. Hun benytter blandt andet islandske heste i sine udviklingsforløb, hvor hestene giver os et spejl af, hvem vi selv er.

- Med hestene kan vi lære om os selv og hvordan vi kommunikerer med andre, om vi er nærværende og dedikerede, siger Nadia Sandberg, som har medvirket til, at sygefraværet på ét år er reduceret fra 6,6 % til 4,6 % på en mellemstor, fusioneret virksomhed.

Hendes metoder bliver fulgt af Syddansk Universitet i et forskningsprogram om hverdagsinnovation.

Virksomhedens ansvar
Du bør være opmærksom på, at du som arbejdsgiver har ansvaret for, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Vi anbefaler derfor, at virksomheder er opmærksomme på sine medarbejdere, både i forhold til de interne relationer i virksomheden, men også i forhold til den arbejdsmængde, som den enkelte medarbejder pålægges.

Læs også: