Arbejdsgivers pligt til at anmelde sygefravær

Hvis en medarbejder er fraværende på grund af sygdom, skal fraværet anmeldes til medarbejderens opholdskommune. Dette kan du enten gøre via www.virk.dk eller ved at benytte Bluegardens Fravær & Refusion.

En af fordelene ved at benytte Fravær & Refusion er, at du ikke skal indtaste lønoplysningerne manuelt, da de bliver overført automatisk fra dit lønsystem.

Sygdomsbetinget fravær, hvor du enten udbetaler sygedagpenge eller løn, skal anmeldes senest 5 uger efter første fraværsdag. Hvis anmeldelsesfristen falder i en weekend eller på en helligdag, skal du være opmærksom på at fristen ikke forlænges. Hvis du ved en fejl kommer til at overskride anmeldelsesfristen, kan du ikke få refusion fra den 1. fraværsdag efter at en evt. arbejdsgiverperiode er udløbet. Du vil dog som hovedregel være berettiget til at modtage refusion fra anmeldelsestidspunktet.

Det er vigtigt at understrege, at du efter sygedagpengelovens regler har pligt til at anmelde en medarbejders fravær, uanset om du er berettiget til refusion eller ej.

Hvis du ikke skal betale medarbejderen dagpenge eller løn under sygdom, skal du være særligt opmærksom på, at anmeldelsesfristen kun er på 14 kalenderdage fra den 1. fraværsdag. Du risikerer, at manglende eller for sen anmeldelse kan få indflydelse på den dagpengeudbetaling, som medarbejderen kan være berettiget til fra kommunen.

Læs også