Mulighed for at tegne sygedagpengeforsikring (§55-forsikring)

Mange mindre arbejdsgivere er sårbare i forhold til betaling af løn eller sygedagpenge under sygdom.

Som arbejdsgiver vil du normalt have mulighed for at tegne en offentlig sygedagpengeforsikring. Reglerne herom findes i sygedagpengelovens § 55, hvorfor den ofte refereres til som § 55-forsikringen.

Med forsikringen kan du sikre dig ret til refusion fra kommunen allerede fra 2. fraværsdag, hvor du ellers normalt først kan modtage refusion efter udløbet af arbejdsgiverperioden på 30 kalenderdage.

Der knytter sig ganske bestemte betingelser til adgangen for at kunne tegne en § 55-sygedagpengeforsikring.

For at kunne tegne en § 55-forsikring skal virksomheden overholde følgende betingelser:

  • Virksomhedens årlige lønsumsudgifter er maksimalt kr. 7.131.250 (2014-niveau).
  • Virksomheden har et aktivt SE-/CVR-nummer.
  • Virksomheden modtager ikke offentlige midler, som overstiger 50 % af driftsudgifterne.

Prisen for § 55-forsikringen beregnes ud fra din virksomheds samlede lønudgifter. Præmien udgør pt. 0,79 % af din virksomheds samlede lønudgifter, herunder både lønudgifter til A- og B-indkomst.

Det er dog muligt at trække lønudgifter til fleksjobbere fra lønsummen. I så fald skal Statens Administration have en kopi af fleksjobaftalen og medarbejderens lønseddel.

Læs også: