Hvornår har medarbejderen krav på sygedagpenge?

Som udgangspunkt har alle medarbejdere krav på sygedagpenge, hvis de opfylder det gældende beskæftigelseskrav.

Beskæftigelseskravet er det krav, der stilles til medarbejderen om tilknytning til arbejdsmarkedet, før medarbejderen er berettiget til dagpenge fra enten arbejdsgiveren eller kommunen.
Er du i tvivl om, hvilke rettigheder dine medarbejdere har i forbindelse med sygdom anbefaler vi, at du søger juridisk hjælp.

Bluegardens juridiske hotline kan kontaktes på telefon 72 27 90 16.

Læs mere om PersonaleGuide.

Hvis din medarbejder har arbejdet i din virksomhed i mindst 74 timer indenfor de seneste 8 uger forud for sygdommens indtræden, opfylder medarbejderen betingelserne for at få udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren. Konkret betyder det, at en medarbejder ved fravær på grund af sygdom har krav på sygedagpenge fra sin arbejdsgiver, hvis medarbejderen har været ansat i mere end 8 uger og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 9,23 timer.

Du skal være opmærksom på, at visse typer medarbejdere kan have ret til fuld løn under sygdom. Dette gælder for alle medarbejdere omfattet af funktionærloven, visse overenskomstansatte og i ansættelsesforhold, hvor der er indgået individuel aftale om dette mellem medarbejderen og arbejdsgiveren.

Læs også: