Hvad skal virksomheden betale?

Det afhænger af, om medarbejderen har eller ikke har ret til løn under sygdom.

Medarbejdere, der ikke har ret til løn under sygdom

Hvis beskæftigelseskravet er opfyldt, vil medarbejderen være berettiget til sygedagpenge i overensstemmelse med gældende regler om betaling af sygedagpenge under fravær i forbindelse med sygdom.

Det betyder, at du er forpligtet til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. Arbejdsgiverperioden er de første 30 kalenderdage af en sygefraværsperiode (inklusive weekender og helligdage). Efter udløbet af arbejdsgiverperioden overgår betalingsforpligtelsen til kommunen.

Hvis sygdommen er graviditetsbetinget, bortfalder arbejdsgiverperioden, og medarbejderen skal have sygedagpenge fra kommunen fra første sygedag.

Medarbejdere, der har ret til løn under sygdom

Når din virksomhed efter arbejdsgiverperiodens udløb fortsat udbetaler hel eller delvis løn til den sygemeldte medarbejder, kan du søge om refusion svarende til sygedagpengesatsen. I år 2014 udgør sygedagpengesatsen kr. 110, 14 pr. time. Du bedes være opmærksom på, at sygedagpengesatserne vil blive reguleret til januar. Se de nye satser.

Hvis sygdommen er graviditetsbetinget, bortfalder arbejdsgiverperioden, og du kan derfor få refusion fra kommunen fra 1. fraværsdag.

Du bedes være opmærksom på, at med de nye sygedagpengeregler, som trådte i kraft den 1. juli 2014, kan du risikere, at din sygedagpengerefusion bliver nedsat til kontanthjælpsbeløbet.

Læs mere om de nye sygedagpengeregler.

Læs også: