God trivsel giver bedre præstationer

Konklusionerne fra arbejdsmiljøkonferencen Wellbeing at Work i København tidligere i år viser, at høj grad af indflydelse og trivsel hos medarbejderne giver bedre bundlinje for virksomheden.

Af journalist Ulla Nygaard

Forskere fra hele verden udvekslede erfaringer og præsenterede resultater på en stor international arbejdsmiljøkonference Wellbeing at Work i København tidligere i år.

Når medarbejderne selv er med til at udvikle deres job, oplever de større engagement og kan holde til mere selv i stressede situationer. Det fortalte den finske professor i socialpsykologi Jari Hakanen på konferencen.

Jari Hakanen- Det tyder på, at medarbejdere, der er med til at udvikle deres eget job, kan undgå udbrændthed i stressede situationer, sagde Jari Hakanen. De finske erfaringer stammer fra et projekt, som omfatter flere end 11.000 medarbejdere i 87 store virksomheder. Projektet viser, at medarbejdere, der har indflydelse på udviklingen af deres job, kan bevare deres engagement i arbejdet, også selvom kravene til dem stiger.

Omvendt viser en helt ny, dansk-tysk undersøgelse, at lav grad af indflydelse i jobbet, giver større risiko for førtidspensionering, som dermed betyder flere omkostninger for virksomheden. Den danske del af undersøgelsen omfatter 40.000 medarbejdere, og blev ledet af seniorforsker Thomas Clausen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Wellbeing at Work-konferencens danske værter var Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, hvor professor Lars. L. Andersen var leder af konferencens forskningskomite. Han siger, at netop medarbejderindflydelse er kommet i fokus i arbejdsmiljøforskningen.

- For mange medarbejdere opleves det godt at blive inddraget i processerne om, hvordan arbejdet udføres bedst. Det er som sådan ikke noget nyt, men forskningen har fået det i fokus. I Danmark søger vi eksempelvis midler til et projekt om bedre brug af hjælpemidler på hospitaler. Medarbejderne har en masse viden, og den skal inddrages, siger Lars L. Andersen.

Dr. Anita L. Schill og Dr. L. Casey Chosewood
Foto: Thomas Tolstrup

Indflydelse på trivsel og sundhed

I USA er der fokus på at inddrage medarbejdere i forhold til sundhed og trivsel på jobbet. To forskere fra det amerikanske arbejdsmiljøinstitut NIOSH Dr. Anita L. Schill og Dr. L. Casey Chosewood præsenterede på konferencen et omfattende sundhedsprogram for amerikanske virksomheder. En af de vigtige pointer fra de to forskere er, at medarbejdernes indflydelse har afgørende betydning for at opnå succes med sundheds- og trivselsprogrammer.

- Det er altafgørende, at medarbejderne er en del af designet, implementeringen og evalueringen af sundhedstiltag på en arbejdsplads, sagde Dr. L. Chosewood.

Danskerne trives på jobbet


Lars L. AndersenLars. L. Andersen præsenterede under konferencen et Eurobarometer, der viser, at danskerne i 2014 er det folkefærd i Europa, som synes bedst om deres arbejdsforhold generelt. 87 % af danskerne synes godt om forholdene vedrørende arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse, sundhed og sikkerhed samt medarbejder¬repræsentation. I den anden ende af skalaen findes blandt andre spanierne, hvor kun 20 % synes godt om arbejdsforholdene.

- Landene er forskellige, og vi har også forskellige definitioner af trivsel og sundhed. Grundlæggende set handler det om at fjerne de negative faktorer og fremme de positive faktorer i arbejdet. I Danmark, hvor de fleste virksomheder grundlæggende har orden i arbejdsmiljø og sikkerhed, er det ofte andre ting, vi bygger ovenpå, når vi taler om at fremme trivsel og sundhed på jobbet, siger Lars L. Andersen. Han nævner motion som et tilbud, der er vokset frem på mange danske arbejdspladser i det seneste tiår.

Læs også: