Gode råd til beskyttelse af immaterielle rettigheder

Immaterialretten er et område, der kan ligge under radaren hos mange virksomheder. Det kan dog blive en dyr affære, hvis virksomheden ikke er på forkant og sikrer sig i forhold til dette.


Har virksomheden sikret sine immaterielle rettigheder?

Det kan altså være særdeles hensigtsmæssigt for virksomheder at være opmærksomme på deres immaterielle rettigheder og pligter – også i forhold til deres ansatte. Generelt er det altså vigtigt for arbejdsgiveren at afklare, hvilken beskyttelse de ansattes opfindelser mv. kan opnå, og om der skal gøres noget aktivt, så som registrering eller ansøgning, for at opnå beskyttelsen. Ligeledes er det vigtigt på forhånd at lave aftaler med de ansatte om overdragelse af rettighederne til virksomheden i det omfang, det er muligt.

Derudover kan det være relevant for virksomheder at beskytte ikke kun deres nuværende varemærker og domænenavne, men også at tænke fremtiden ind og være opmærksomme på varemærker og domænenavne, der kan være nyttige i deres branding og markedsføring. Sidst, men ikke mindst, må det anbefales, at virksomheder generelt er opmærksomme på, om deres websites lever op til reglerne for brug af cookies.

Denne artikel vil kort gennemgå nogle af de faldgruber, som virksomheder med fordel kan være opmærksomme på.

Om Horten
Horten er blandt Danmarks førende advokatvirksomheder med en international profil. Horten er specialister inden for sektorer, der er intensivt regulerede, eller hvor teknologisk udvikling og nytænkning er bærende – såsom energi og forsyning, Life Science og Health Care, it, teknologi og medier samt den offentlige sektor.

Varemærker

Virksomheder vil ofte have forretningskendetegn såsom navne, ord, billeder mv., som virksomheden bruger som symboler for deres varer og tjenesteydelser. Det kan være relevant at sørge for at få registreret disse varemærker. Dette gælder ikke mindst, når virksomheder overdrager en del af sin virksomhed til et nystiftet selskab, som typisk vil bruge mange ressourcer på at skabe nye varemærker såsom navn og logo.

Man kan også opnå beskyttelse af sine varemærker i Danmark blot ved at bruge dem erhvervsmæssigt. Det må dog typisk anbefales, at man foretager registrering af sit varemærke, da det blandt andet gør det nemmere at bevise rettens eksistens, og hvornår retten er opstået, ligesom en registrering kan have en væsentlig præventiv effekt.

Domænenavne

I forlængelse af ovenstående er det også hensigtsmæssigt, at virksomheder overvejer, hvilke domænenavne det kan være nyttigt at få registreret. Den, der først registrerer et domænenavn, opnår som udgangspunkt retten til det. Det kan derfor være en god idé også at tænke domænenavne ind, når man overvejer fremtidige planer og projekter.

Godt nok er det ofte ulovligt at registrere andres varemærker/kendetegn som domænenavne. Det vil sige, at hvis nogen skulle have nået at registrere domænenavnet bluegarden.dk inden Bluegarden selv, så ville Bluegarden kunne kræve domænenavnet overdraget til sig. Men hvad med for eksempel www.bg.dk eller www.bgarden.dk? Disse domænenavne vil ikke nødvendigvis være forbeholdt Bluegarden.

Man kunne også tænke sig, at en virksomhed i forbindelse med sin markedsføring eller branding ønsker at gøre brug at et andet domænenavn, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med virksomhedens navn, men derimod de produkter, som virksomheden sælger eller lignende.
Herudover bør det sikres, at relevante domænenavne er registreret af virksomheden selv og ikke af enkelte medarbejdere, da dette kan give anledning til udfordringer i forbindelse med ophør af ansættelse.

Cookies

Mens vi nu befinder os i den digitale verden, er det også værd at nævne de relativt nye cookieregler. Stort set alle websites anvender cookies. Brugen af cookies kan have en række forskellige formål for eksempel personalisering og udvikling af mere brugervenlige tjenester, generering af analyser om brugen af et website eller målretning af adfærdsbaseret markedsføring til brugerne.

Efter cookie-reglerne er det nu et krav, at brugeren af et website, som benytter cookies, bliver informeret om, websitet lagrer cookies på brugerens computer ved brug. Ligeledes er det et krav, at brugeren har givet samtykke til, at der bliver lagret cookies på brugerens computer, inden lagringen sker.

Design og ophavsret

Hvis en ansat i virksomheden derimod i forbindelse med sit arbejde har designet et produkt, der opnår designmæssig beskyttelse, overgår designretten automatisk til virksomheden. Dette gælder i hvert fald så længe, produktet ikke også nyder ophavsretlig beskyttelse.

Hvis produktet lever op til originalitetskravet og derfor nyder ophavsretlig beskyttelse, gælder de ophavsretlige regler også. Dette betyder, at arbejdsgiveren kun får de dele af ophavs-/designretten, der var nødvendige for arbejdsgiverens almindelige virksomhed på det tidspunkt, hvor produktet blev skabt.

Opfindelser

Virksomheder udvikler og skaber ofte nye processer og opfindelser til gavn for virksomheden og udviklingen i det hele taget. Det er derfor en god idé at få opfindelsen beskyttet, eventuelt ved at søge patent på opfindelsen. På den måde opnår virksomheden en eneret til at bruge opfindelsen erhvervsmæssigt.

Men hvem får egentlig rettighederne til en opfindelse, som en ansat har skabt i forbindelse med sit arbejde – den ansatte eller virksomheden? Lever opfindelsen op til kravene for at blive patenteret, er det den person, der har gjort opfindelsen (dvs. opfinderen), der får patentretten.

Medmindre andet er aftalt, er det altså som udgangspunkt den ansatte, der får rettighederne til opfindelsen og dermed også muligheden for at overdrage opfindelsen til andre og udnytte den erhvervsmæssigt. Virksomheden kan imidlertid kræve at få retten til en opfindelse, som er skabt af dennes ansatte, overdraget til sig mod at betale en rimelig godtgørelse til den ansatte. Det er dog et krav, at opfindelsen falder inden for virksomhedens arbejdsområde.

Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Juniorpartner Heidi Steen Jensen, hsj@horten.dk, eller advokatfuldmægtig Diana Manrique de Lara, dml@horten.dk.