Gode relationer driver forandringsprocesserne

Hvis lederen har en veletableret relation til sine medarbejdere, er der et fundament til at komme igennem en kritisk forandring og dermed undgå at gode ideer havner i papirkurven.

Af journalist Ulla Nygaard

Alt for mange gode modeller havner i papirkurven, fordi ledere har svært ved at få medarbejderne til at gøre noget andet end de plejer. Det fremhæver professor dr. merc. på CBS Jan Molin. – Men hvis man har en veletableret relation til sine medarbejdere, har man også et fundament til at komme igennem en kritisk forandring, siger han.

Forandringsledelse er i princippet al ledelse, fordi ledelse handler om at forandre, hvis man spørger Jan Molin. Han er uddannelsesdekan på CBS og en af de bærende kræfter bag uddannelsen Master of Management Development.

Jan Molin mener, at en forudsætning for en vellykket forandringsproces er, at lederen taler med medarbejderne, og ikke til medarbejderne.

- Lederen skal have en løbende dialog med sine medarbejdere, så han kender dem og forstår, hvordan de tænker. Så har han også muligheden for at få dialog om forandringer. Det kræver gode relationer til medarbejderne, og de bygger på gensidighed, tillid og respekt. Hvis man investerer i det som ledelse, kan man få medarbejdere med på at gøre noget andet i dag, end de gjorde i går, siger han.

Fundamentet er den gode relation

Med gode relationer kan lederen nemmere forstå medarbejdernes reaktioner på forandringer, fremhæver Jan Molin og tilføjer, at det dog ikke er sikkert, at et godt fundament af relationer er tilstrækkeligt til at få succes med gennemgribende forandringer.

- Vi kender det fra familiesfæren. Her kan teenageren også komme ud for en kedelig situation, og det er ikke sikkert, at den gode familierelation alene kan løse den krise. Men der er stor forskel på, hvilken løsning man kan opnå, om man er vant til at tale godt sammen i familien, eller om man slet ikke taler sammen, siger Jan Molin.

Både i teenagefamilien og i virksomheden kan der være behov for hjælp udefra til at komme igennem særlige situationer. Hvilken hjælp, der er påkrævet, afhænger helt af situationen.

- Store gennemgribende forandringer er det, jeg vil kalde kritiske hændelser. Det kan være pludselige skift i markedet, som gør det nødvendigt at stille om og måske afskedige medarbejdere. Det kan være andre hændelser, som ledelsen ikke selv er herre over. Jeg tror ikke, der findes ét værktøj, der kan klare alle situationer. Der er ingen ”one size fits all”, siger Jan Molin.

Forandringer kan være en selvpåført plage

Relation og kommunikation er nødvendige forudsætninger for at gøre medarbejdere parate til forandringer, men ikke altid tilstrækkelige forudsætninger. Nogle gange skal der mere til, hvis situationen er kritisk, og man må have hjælp udefra.

Om de nødvendige forudsætninger siger Jan Molin:

- Det kræver velovervejede ledelsesbeslutninger og gode kommunikationsløsninger at komme igennem en gennemgribende forandring. Men det har ingen effekt, hvis ikke relationen er i orden, siger han og tilføjer:

- De fleste af os går jo på arbejde for at få tilgodeset nogle fundamentale behov. Medarbejdere ønsker feedback og vil anerkendes for, at de yder noget værdifuldt. Det er det, der skaber den professionelle identitet og gør, at medarbejdere er i stand til at tænke innovativt, tage ansvar og udvikle nye løsninger. Men når ledere ikke har opbygget de nødvendige relationer og ikke er gode til at give feedback til deres medarbejdere, vil forandringer være en selvpåført plage, siger Jan Molin.

Medarbejdere skal udfordres

Udvikling sker ofte i periferien af en organisation, dér hvor medarbejdere har rum til at arbejde med nye løsninger, og dér hvor ledere udfordrer deres medarbejdere.

- Udviklingskraften ligger i periferien af en organisation. Det er også derfor, at folk uden for organisationen kan være bedre til at se løsninger, end ledelsen selv. Men det fritager ikke ledelsen fra at træffe beslutninger. For ledelser, der skal træffe beslutninger i kritiske situationer, handler det om at kende det mulighedsrum, man har, siger Jan Molin.  

Læs også: