Godtgørelser efter Forskelsbehandlingsloven er alligevel ikke skattefri for medarbejderen

Skatterådet har revurderet beslutningen på baggrund af sagerne i januar, så den skattemæssige behandling er ens, uanset om godtgørelsen er efter Ligebehandlingsloven eller Forskelsbehandlingsloven.

Skatterådet afgjorde to sager i januar, der betød, at medarbejdere fremover ikke skulle beskattes af godtgørelser udbetalt efter reglerne i Forskelsbehandlingsloven. Skatterådet har revurderet dette spørgsmål og har nu afgjort at godtgørelser udbetalt efter Forskelsbehandlingsloven alligevel ikke er skattefri for medarbejderen.

Godtgørelse efter Forskelsbehandlingsloven skal derfor igen sidestilles med fratrædelsesgodtgørelser efter Ligningslovens § 7 U, hvilket betyder at godtgørelsen er en almindelig skattepligtig indkomst med et bundfradrag på 8.000 kr.

Skatterådet er af den opfattelse, at uanset om der er tale om godtgørelse efter Ligebehandlingsloven eller Forskelsbehandlingsloven, bør den skattemæssige behandling være ens.

I de to afgørelser fra januar 2014 fastslog Skatterådet samtidig, at godtgørelser for forskelsbehandling ikke var fradragsberettigede som driftsudgifter for arbejdsgiver. Hvorvidt dette fortsat er gældende, har Skatterådet i sin seneste afgørelse ikke taget konkret stilling til. Dette må derfor vurderes fra sag til sag og vil være afhængig af overtrædelsens grovhed.