Har I fået tilrettelagt sommerferien?

Dine medarbejdere har ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie mellem den 1. maj og den 30. september. Denne periode kaldes hovedferien og afholdes typisk som sommerferie.

Som udgangspunkt fastsættes tidspunktet for afholdelse af ferien efter aftale mellem dig og din medarbejder. Du skal som arbejdsgiver forsøge at imødekomme medarbejderens ønsker om, hvornår ferien skal holdes, dog under hensyn til virksomhedens drift. Hvis I ikke kan blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, er det i sidste ende dig som arbejdsgiver, der fastlægger tidspunktet for feriens afholdelse.

Vi anbefaler, at sommerferie fastlægges i så god tid som muligt. På den måde kan du som arbejdsgiver nå at varsle afholdelse af sommerferie inden for ovenstående tidspunkter, hvis I ikke kan blive enige om tidspunktet for sommerferiens placering. Hovedferien (3 uger) skal som hovedregel fastlægges med mindst 3 måneders varsel og restferien (2 uger) skal fastlægges med mindst 1 måneds varsel.

Der er ingen formkrav for, hvordan varsling skal ske. Ferie må både varsles mundtligt og skriftligt. Vi anbefaler dog, at varslingen altid sker skriftligt, så der ikke opstår tvivl om, hvornår ferien er varslet.

Hvis din medarbejder ikke har bedt om sommerferie, og I heller ikke har nået at varsle afholdelse af sommerferie i tide, kan sommerferien undtagelsesvist placeres efter den 30. september.

Hvis der i ansættelseskontrakten eller i et tillæg er indgået aftale herom, kan ferielovens hovedregel om varsling af ferie tilsidesættes i overensstemmelse med ferielovens § 21. Det kræver dog en klar og udtrykkelig skriftlig aftale, hvis man har brug for at benytte sig af ferielovens undtagelsesregel.

Læs også:

Vil du vide mere?
Har du abonnement på Personaleguide og har juridiske spørgsmål til dine medarbejderes ansættelsesforhold, kan du kontakte vores jurister på telefon 72 27 90 16.

 

I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

*