Har sommerassistancen krav på G-dage?

Reglerne for G-dage gælder også i forbindelse med ophør af en tidsbegrænset ansættelse. Medarbejdere ansat som sommerassistance kan derfor have krav på G-dage ved ansættelsens ophør.

Som arbejdsgiver, skal du som hovedregel betale for de 3 første ledighedsdage (i daglig tale også kaldet for G-dage), såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • medarbejderen er medlem af en a-kasse og
  • har arbejdet mindst 74 timer
  • inden for de seneste 4 uger. 

Du skal dog være opmærksom på, at der i år er kommet en undtagelse til reglerne om betaling af de 3 første G-dage. Dette betyder, at hvis sommerassistenten har været ansat mindre end 3 måneder, skal du i 2015 og 2016 kun betale for de første 2 ledighedsdage. Hvis ansættelsesforholdet derimod har haft en varighed på mere end 3 måneder, skal du forsat betale for de første 3 ledighedsdage.

Der skal ikke betales G-dage, hvis sommerassistenten selv opsiger sin stilling eller i øvrigt selv er skyld i afskedigelsen, for eksempel på grund af bortvisning. Der skal heller ikke betales G-dage, hvis sommerassistenten ikke kan betragtes som ledig på de første 2 eller 3 ledighedsdage, herunder for eksempel hvis medarbejderen modtager sygedagpenge, holder ferie eller har anden lønnet beskæftigelse.

Alt afhængig af, hvor mange timer sommerassistenten er ledig på de første 2 eller 3 ledighedsdage, har vedkommende krav på godtgørelse for enten en hel eller halv G-dag.

Der skal betales for en hel G-dag, hvis sommerassistenten er ledig i mere end 4 timer. Er sommerassistenten ledig i 4 timer eller mindre, skal der kun betales for en halv G-dag.

Satsen for G-dage følger dagpengesatsen. Satserne i 2015 er derfor kr. 827,00 for en hel G-dag og kr. 414,00 for en halv G-dag. Satserne reguleres i starten af januar 2016, hvorfor du skal være opmærksom på, at beløbene kan stige, hvis sommerassistenten først fratræder sin stilling i det nye år.

Ved betaling af G-dage skal du huske, at der hverken skal beregnes feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af beløbet.

Yderligere information kan findes i pjecen G-dage, som kan findes på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.