Hjælp til e-handel og digitalisering

Små og mellemstore virksomheder kan få styrket deres digitalisering og e-handel via en ny pulje på 10 mio. kr. I sensommeren 2016 kan virksomhederne få adgang til de nødvendige kompetenceløft.

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen sagde i en pressemeddelelse om den udmeldte pulje i april 2016, at der er sammenhæng mellem virksomhedernes digitalisering og produktivitetstilvækst.

Derfor er det afgørende at få hjulpet vores små og mellemstore virksomheder med på den digitale bølge, så vi kan løse produktivitetsudfordringen. Hvis vi skal kunne konkurrere på det internationale marked, er det vigtigt, at virksomhederne får hjælp til at kunne få del i den stigende e-handel, sagde ministeren.

Puljen på 10 mio. kr. er fra EU’s socialfond og administreres af Erhvervsstyrelsen. Styrelsen har til opgave at udpege den uddannelsesinstitution eller erhvervsorganisation o.l., der vil påtage sig opgaven at udbyde kompetenceløft til virksomhedernes ledere og medarbejdere. Denne operatør udpeges i sensommeren 2016 efter en ansøgningsrunde, som sluttede i juni.

Hold øje med hjemmesiden regionalt.dk

Virksomheder kan ikke søge puljen direkte, men de kan få hjælp af den operatør, som udpeges. Det er et krav for at komme i betragtning, at virksomheden har en vækststrategi og et dokumenteret behov for at få løftet kompetencerne inden for digitalisering hos medarbejdere og/eller ledere i virksomheden.

Det fremgår af et notat fra Erhvervsstyrelsen: ”På grundlag af de deltagende virksomheders vækststrategier skal der være identificeret et kompetencebehov inden for digitalisering, hvis opfyldelse er en væsentlig forudsætning for at realisere virksomhedernes vækstpotentiale.”

Interesserede virksomheder bør holde øje med websitet regionalt.dk hvor det bliver offentliggjort i sensommeren, hvem den landsdækkende operatør vil være, og hvordan man som virksomhed skal forholde sig, for at komme med i programmet.

Endnu nemmere vil det være for interesserede virksomheder at tilmelde sig nyhedsbrevet om regional udvikling, som udgives af Erhvervsstyrelsen. Så kommer informationerne direkte i mailboksen.

Erhvervsstyrelsen lægger op til, at det kommende program skal kunne gennemføres på maksimalt tre år.

Puljen kan finansiere op til 50 procent

Puljen på 10 mio. kroner fra EU’s socialfondsmidler kan medfinansiere op til 50 procent af et projekt. Det betyder, at deltagende virksomheder og/eller den udvalgte partner skal finansiere resten af projektet. Alt i alt giver det en mulighed for digitale kompetenceløft for minimum 20 mio. kroner.

Dette løft er tiltrængt, for kun 17 pct. af små og mellemstore virksomheder anvender avanceret digitalisering. Det vil sige digitalisering, hvor forskellige dele af virksomhedsdriften er koblet automatisk til hinanden for eksempel lagerstyringen og bogholderiet. Det samme gør sig gældende for dataanvendelse i virksomhederne, viser undersøgelsen ”Digitalisering af dansk erhvervsliv” fra Iris Group (2013).