Tilfredse seniorer bliver i jobbet

Hvis virksomheden vil bevare vigtig viden og erfaring, handler det om at give ældre medarbejdere anerkendelse og udviklingsmuligheder viser en analyse blandt danske seniorer.

Af journalist Ulla Nygaard

Generel tilfredshed med jobbet lagt sammen med anerkendelse, indflydelse og udviklingsmuligheder er den cocktail, der kan få ældre medarbejdere til at vælge at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de kunne gå på efterløn. Det viser en analyse af tidspunktet for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet blandt 1.900 dansk seniorer.

- Vores analyse viser, at man bliver længere i jobbet, hvis man oplever generel jobtilfredshed og får anerkendelse. Men også det at opleve retfærdighed og have tillid til sin leder har betydning, siger analytiker, Cand. scient ph.d. Sannie Vester Thorsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Sannie Vester Thorsen, Det Nationale Forskningscenter for ArbejdsmiljøUndersøgelsen er baseret på knapt 1.900 seniorer i alderen 60-65 år. Seniorerne har tidligere deltaget i en større spørgeskemaundersøgelse, hvor de blandt andet har svaret på spørgsmål om deres generelle jobtilfredshed, og har forholdt sig til 16 forskellige spørgsmål inden for det psykosociale arbejdsmiljø.

Sannie Vester Thorsen har fulgt op og analyseret seniorernes svar i forhold til, hvornår de rent faktisk forlod arbejdsmarkedet. Hun oplyser, at analysen er justeret for andre faktorer så som helbred, arbejdsevne, fysisk arbejdsmiljø og socioøkonomisk status.

- Vi har justeret for de øvrige påvirkninger, for at finde ud af, hvad det psykosociale arbejdsmiljø betyder for lysten til at blive på arbejdsmarkedet, siger hun.

Analysen estimerer, at de seniorer, der ser mest positivt på den generelle jobtilfredshed vælger at blive ét-to år længere på arbejdsmarkedet end de, der oplever den generelle jobtilfredshed mest negativt.

Dermed kan det være en god investering for virksomheden at få revideret eller udarbejdet en seniorpolitik med fokus på at udvikle og fastholde de ældre medarbejdere, så virksomheden kan bevare den viden og erfaring, de besidder, og som kan bidrage til virksomhedens fortsatte udvikling.

MUS og gensidig tillid

Vilkårerne for seniorerne på arbejdspladsen kan være aftalt som en del af en overenskomst eller i en seniorpolitik i virksomheden. Men vilkårene kan også aftales individuelt, f.eks. når der holdes medarbejderudviklingssamtaler, MUS.

I Dansk Erhverv siger underdirektør Rikke B. Ørum, som er chef for HR & arbejdsmiljø, at det bliver mere og mere almindeligt for virksomhederne at tale med deres seniorer både om ønskerne til jobbet og karriereudviklingen, og om tiden for tilbagetrækning.

Rikke B. Ørum, Dansk Erhverv- Når virksomheden holder MUS, er det jo kompetencerne og ønskerne til udvikling, som vendes. Det er ikke anderledes for en medarbejder i 60’erne end for en i 40’erne, siger Rikke B. Ørum.

Men der er naturligvis spørgsmål, som trænger sig på med alderen.

- Der er stor forskel på virksomheder og deres medarbejdere. Hvis der er tale om en vidensmedarbejder kan der være behov for at få aftalt i god tid, hvordan viden overdrages. I andre tilfælde kan fysikken have betydning, og her kan det måske være et spørgsmål om at se på andre opgaver eller færre timer. Men det skal gøres, så medarbejderen oplever det positivt.

Rikke B. Ørum peger på, at det kan være en fordel for både virksomhed og medarbejdere at få talt om tidspunktet for tilbagetrækning.

- I det omfang man har et godt tillidsforhold, kan det være en fordel at tale om. Men emnet må ikke opleves som starten på en afvikling, for det kan have den modsatte effekt og betyde, at man mister medarbejdere for tidligt. Det vigtigste er at få hul på en proces, så den opleves som god og i orden, siger Rikke B. Ørum.

Læs også: