HR-trends 2015

De fleste HR-afdelinger er i gang med initiativerne for første halvår. Men er der nye initiativer i forhold til tidligere? Og hvilke opgaver vægter tungest i HR-afdelingen i 2015?

2015 ses af mange virksomheder, som et år, hvor vi for alvor har lagt krisen bag os og gearet os til nye afsætningsmæssige initiativer. Imidlertid kan vi konstatere, at væksten trækker noget ud i de fleste mindre og mellemstore virksomheder.

Vi går ikke direkte over i en højkonjunktur, som vi har set tidligere, men i stedet over i et scenarie med yderst moderat vækst, hvilket desværre ser ud til at være skriften på væggen også i de kommende år. Alligevel ser vi en markant stigning i beskæftigelsen – ikke siden 2009 har der været så mange i beskæftigelse.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret, 2008-2014
Kilde: Danmarks statistik 2015

Ser vi samtidig på befolkningsfremskrivningen, kan vi se, at den samlede arbejdsstyrke vil skrumpe i de kommende år.

Befolkningsfremskrivning for hele landet, 2014-2050
Kilde: Danmarks statistik

For mange HR afdelinger betyder det fokus på at tiltrække og fastholde attraktive kandidater til virksomhederne. Så disciplinerne employer branding, rekruttering, onboarding, og Talent Management er for mange nøgleopgaver i 2015.

Læs også:

  • Employer branding
    Alle virksomheder har et ry og dermed et brand som arbejdsgiver. For at kunne tiltrække medarbejdere er det nødvendigt at være en attraktiv arbejdsgiver.
  • Rekruttering
    Virksomhedernes rekrutteringsbehov vi stige i det kommende år. Det giver muligheder for at øge virksomhedens humane kapital og understreger vigtigheden af at finde den rette kandidat til jobbet.

Vi vil i kommende artikler gå i dybden med onboarding-processen, Talent Management og aflønning og lønudvikling.