Rekruttering

Virksomhedernes rekrutteringsbehov vi stige i det kommende år. Det giver muligheder for at øge virksomhedens humane kapital og understreger vigtigheden af at finde den rette kandidat til jobbet.

Når der kommer gang i hjulene igen kommer der også gang i personaleomsætningen igen. De ansatte har ikke på samme måde brug for den tryghed, som et mangeårigt ansættelsesforhold indebærer, men tør kaste sig ud i nye udfordringer hos nye arbejdsgivere. Ligeledes vækster flere virksomheder, så rekrutteringsbehovet vil stige i det kommende år.

JobIndex jobbarometer nedenfor indikerer væksten i opslåede stillinger indenfor de forskellige kategorier.

Jobindex Jobbarometer, 4. kvartal 2014

Kilde: JobIndeks Jobbarometer 4. kvartal 2014.

Når mulighederne nu åbner sig, understreges vigtigheden samtidig af at finde de rigtige kandidater til det ledige job. En nyansættelse er jo en unik mulighed for at øge virksomhedens humane kapital signifikant.

Det fordrer så igen de traditionelle HR tiltag såsom:

  • Sikre at der er formål og mål for jobbet og kadidaten samt en plan for udviklingen af jobbet, Så kan man lave en egentlig jobspecifikation og dermed krav og kvalifikationskriterier til ansøgerne
  • Et effektivt kommunikationsflow med potentielle ansøgere og veltilrettelagt rekrutteringsproces. Hvis dette fejler, kan mange penge og tid anvendt til employer branding være spildt meget hurtigt
  • En effektiv evaluering af kandidaterne – f.eks. test af både adfærd, præferencer, logik, intelligens og social intelligens
  • Effektive interview/samtaler med kandidaterne, hvor man får mulighed til en grundig afdækning af personen op mod jobbet og ikke mindst virksomheden og de kollegaer, som der skal samarbejdes med.

Læs også:

  • HR trends 2015
  • De fleste HR afdelinger er i gang med initiativerne for første halvår. Men er der nye initiativer i forhold til tidligere? Og hvilke opgaver er det, som vægter tungest i HR afdelingen i 2015?
  • Employer branding
    Alle virksomheder har et ry og dermed et brand som arbejdsgiver. For at kunne tiltrække medarbejdere er det nødvendigt at være en attraktiv arbejdsgiver.