Er din virksomhed klar til at arbejde med Human Capital Analytics?

Tag testen og find ud af, hvordan din virksomhed kan få glæde af Human Capital Analytics - og dermed datadrevne beslutningen inden for HR.

HR er traditionelt set et område, der kun i begrænset omfang arbejder med analyserede data, når vigtige beslutninger skal træffes – og det er en skam. Specielt fordi HR er en funktion, som ligger inde med store mængder relevante data om for eksempel medarbejderengagement, trivsel, demografi samt præstationsevalueringer.

Ved i større grad at arbejde med analyserede data kan HR både dokumentere sin effekt på virksomheden og foretage bedre evidensbaserede beslutninger - og dermed blive en bedre strategisk partner for virksomheden.

Det handler ikke nødvendigvis om Big Data og om at skaffe flere data, men snarere at få ”de rette data rigtige” fra starten og at udnytte de eksisterende data bedre.

Human Capital Analytics kan bidrage til at identificere dybereliggende årsager til centrale udfordringer i virksomheden – for eksempel høj medarbejderomsætning blandt talenter, lavt medarbejderengagement eller dårligt samarbejde i teams.

Ved at finde de underliggende årsager til disse udfordringer kan HR arbejde proaktivt med at løse problemerne på baggrund af fakta fremfor gætværk.

Test hvor klar din virksomhed er til at bruge Human Capital Analytics
Bluegarden samarbejder med Human Capital Analytics Group på CBS, som netop har udviklet et værktøj, der kan teste din virksomheds modenhed og potentiale inden for Human Capital Analytics.

Mange virksomheder har svært ved at identificere præcist, hvad der skal til for, at de kan rykke sig til det næste stadie i arbejdet med HR-data. Med værktøjet ’Your HCA Profile’ får din virksomhed en evaluering af jeres nuværende Human Capital Analytics situation.

Dette giver mulighed for at identificere din virksomheds styrker og svagheder samt at få indsigt i, hvordan I kan udvikle virksomhedens evner inden for HR Analytics. Profilen er et godt udgangspunkt for at arbejde med at forbedre disse evner.

Prøv værktøjet og modtag efterfølgende en individuel rapport fra Human Capital Analytics Gruppen på CBS. Det er gratis at deltage, og rapporten bliver sendt direkte til dig fra CBS. Dine svar er fortrolige og bliver ikke delt med andre.

Tag testen!

 

       
   

Vil du vide mere om Human Capital Analytics?
Human Capital Analytics Group er et non-profit forskningsprojekt, der arbejder for mere datadrevne beslutninger i HR. Vores mission er at gøre analytisk HR research tilgængeligt, forståeligt og bringe det tættere på praksis. Human Capital Analytics Group er støttet af CBS BiS Competitiveness platform.

www.cbs.dk/hc-analytics