Husk at varsle restferie

Efter ferieloven skal ferie afholdes i ferieåret, som løber fra den 1. maj til den 30. april. Har din medarbejder restferie, kan I sammen aftale, at ferien bliver afholdt senest den 30. april 2016.

Kan du og din medarbejder ikke blive enige om tidspunktet for restferiens afholdelse, kan du som arbejdsgiver bestemme, hvornår den skal holdes.

Du skal være opmærksom på, at restferie skal varsles senest 1 måned før, ferien begynder, medmindre der er aftalt et kortere varsel i ansættelseskontrakten. Medarbejderen har ret til at afholde restferien i en sammenhængende periode af mindst 5 dages varighed. Der kan dog efter gensidig aftale indgås en aftale om at afholde feriedagene enkeltvis.

Eksempel:

Din medarbejder har 10 feriedage (restferie) tilbage. Du ønsker, at medarbejderen afholder disse feriedage fra den 4. til den 15. april.

I dette tilfælde skal du varsle medarbejderen afholdelse af restferie senest den 3. marts.

Vil du vide mere?
Har du abonnement på Personaleguide og har spørgsmål til eksempelvis ferie, kan du kontakte vores jurister på telefon 72 27 90 16.