Lovændring: Indberetning af ferieoplysninger til e-indkomst

Feriepenge.dk er en ny digital løsning, der skal gøre det nemmere for medarbejdere at se og få deres feriepenge eller -godtgørelse udbetalt ét sted. Se hvad det betyder for dig som arbejdsgiver.

Nedenstående information er en generel orientering om den nye ordning. Vi vil naturligvis holde dig informeret om konkrete tiltag i forhold til  din virksomhed og dit lønsystem.

Der findes i dag mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for medarbejdere at vide, hvordan de får deres feriepenge udbetalt. For at gøre det nemmere og overskueligt for medarbejdere er det ved lov besluttet, at der skal laves en digital løsning, således at medarbejdere kan se og søge om deres feriepenge et sted. Denne løsning er FeriePenge.dk, hvor medarbejdere både kan se og søge om at få feriepenge udbetalt.

For optjeningsåret 2014, det vil sige fra den 1. januar 2014, har du som arbejdsgiver pligt til at indberette ferieoplysninger til e-Indkomst. Af hensyn til de medarbejdere, der er forudlønnet, vil det være muligt fra december i år at indtaste ferieoplysninger for optjeningsåret 2014 i e-Indkomst.

Hvis din virksomhed er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, og hvis der i henhold til den gældende kollektive overenskomst er indgået en aftale om at benytte feriekort, skal ferieoplysninger ikke indberettes i e-Indkomst. I det tilfælde er det i stedet obligatorisk at indberette til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF).

Indberetningen af ferieoplysninger skal ske for medarbejdere, der er berettiget til feriegodtgørelse samt for fratrådte medarbejdere, der har feriepenge til gode.

Når du indberetter oplysningerne i e-Indkomst, er du forpligtet til at udfylde en række felter til indberetningen af ferieoplysninger, bl.a. indberetning af nettobeløb samt antal feriedage. Du vil finde et nyt felt, ”Feriepengeudbetaler”. Dette felt skal udfyldes med SE-nummeret på den virksomhed, der udbetaler feriepengene - enten dig eller en anden feriepengeudbetaler. Hvis der er en anden udbetaler end dig, skal du oplyse den pågældende feriekasse, der skal udbetale feriepengene til lønmodtageren. I e-Indkomst har du mulighed for at vælge mellem de feriekasser, som FeriePenge.dk har registreret som feriepengeudbetalere.

 
Det er dit ansvar som arbejdsgiver, at alle de oplyste informationer er korrekte. Har du brug for hjælp til indberetningen kan du læse SKATs vejledning.
 
Når du har indberettet ferieoplysningerne, bliver disse automatisk sendt videre til FeriePenge.dk. Når din medarbejder søger om at få sine feriepenge udbetalt, vil FeriePenge.dk sende beskeden videre til den feriepengeudbetaler, der skal udbetale feriepenge direkte til medarbejderen.