Innovation er vejen til virksomhedens vækst

Næsten halvdelen af alle danske virksomheder bidrager til innovation. Danmark er et af de mest innovative lande i Europa, og det skaber vækst.

Af journalist Ulla Nygaard

Danmark er et af de mest innovative lande i Europa, viser EU målingen ”Innovation Union Scoreboard 2014”. I EU overgås vi kun af Sverige og i hele den europæiske målestok også af Schweiz. Næsten halvdelen af alle danske virksomheder bidrager til innovation, nemlig 46 procent, og det er her værditilvæksten foregår, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er konkurrencen udefra og behovet for at reducere omkostninger, som er de væsentligste årsager til, at danske virksomheder udvikler nye produkter og fremstiller dem smartere og mere effektivt. Eller de udvikler nye processer, nye metoder og markedsfører sig på nye måder. Virksomhederne får drivkraften til deres innovation fra intern viden, evnen til nytænkning og i samarbejdet med andre.

Innovation er defineret som nye eller væsentligt forbedrede: Produkter, produktionsprocesser, organiserende metoder og markedsføringstiltag.

Værditilvæksten er båret af innovation

Danske virksomheder skal være innovative for at opnå vækst, viser de nøgletal og målinger, som Danmarks Statistik indsamler, og som bidrager til det europæiske Scoreboard.

Målingerne viser, at virksomheder med kontinuerlig forskning og udvikling havde en værditilvækst over en treårig periode på 13 procent (2009-2012), mens virksomheder uden kontinuerlig forskning og udvikling havde en negativ vækst på én procent i samme periode.

46 milliarder til innovation

Årligt bruges der 45,9 milliarder kroner på innovation i erhvervslivet, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Virksomhederne betaler selv hovedparten af deres innovation, nemlig 81 procent, svarende til 37 milliarder kroner.

Industrien står for mere end halvdelen af dette beløb, nemlig 52 procent, efterfulgt af den noget mindre informations- og kommunikationsbranche med 14 procent af de samlede omkostninger til innovation. Forholdsmæssigt er informations- og kommunikationsbranchen den mest innovative branche i Danmark.

Små virksomheder er ikke så innovative som de store. Blandt virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte kan 45 procent kalde sig innovative. Det samme gælder for 52 procent af virksomhederne med 50-249 fuldtidsansatte, mens flest af de helt store virksomheder med flere end 250 årsværk er innovative, nemlig 71 procent.

Innovation styrker forretningen

Innovation sker ikke af sig selv. Nogle virksomheder har brug for et velment skub for at blive innovative og opnå vækst. Derfor kan små og mellemstore virksomheder benytte sig af muligheden for at få et gratis innovationstjek, som staten har tilbudt siden 2007. Ordningen hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

De første innovationstjek blev gennemført i 2007, og hjælpen har bidraget til vækst på mange forskellige områder, som beskrives gennem eksempler på InnovationsAgenternes website.

  • En frugtavler fra Kolding, der fik hjælp til tekniske processer i produktion af saft fra aroniabær, og til markedsføring af saften, som er blevet en god forretning.
  • En jern- og metalvirksomhed i Brøndby løser flere komplekse opgaver og fik hjælp til den interne kommunikation og udformningen af en standard projektplan, som minimerer hovsa-løsninger.
  • En maskinfabrik i Hvide Sande fik hjælp til at fokusere yderligere på eksport med markeds-undersøgelser og eksportstrategi med det formål, at eksporten skal udgøre mere af en stærkt stigende omsætning.

Indtil videre har cirka 3.000 virksomheder benyttet sig af muligheden for at få besøg af en InnovationsAgent, som kan bidrage med teknologiske løsninger og forskningsbaseret viden til at styrke udviklings¬muligheder. Hvert andet besøg har ført til, at virksomheden efterfølgende har taget skridt til udvikling.

LÆS OGSÅ: Nyt fokus og online oplevelser skal styrke Christiansø-turismen

En del af virksomhedens kultur

Innovation er ikke noget, man arbejder med en gang imellem. De bedste virksomheder arbejder kontinuerligt med innovation, så det bliver en naturlig del af deres virksomhedskultur, fremhæver projektleder for InnovationsAgenterne Knud Erik Hilding-Hamann.

Innovationstjekket gennemføres af InnovationsAgenterne, som er et korps af 40 erfarne virksomhedskonsulenter fra ni godkendte teknologiske serviceinstitutter. I forlængelse af deres besøg kan innovationsagenterne henvise til eksterne eksperter, der kan hjælpe udviklingen videre for netop den pågældende virksomhed. De kan også hjælpe med at søge penge til konkrete innovationsprojekter. Læs mere på http://innovationstjek.dk/.

- Det er rigtig godt, hvis man har indset, at man har udfordringer og sætter et forløb i gang, længe før man befinder sig på en brændende platform, siger han.

Virksomheder, som ikke føler behov for innovation, er ikke udsat for konkurrence. De føler sig ikke truet, og kan måske fortsætte som hidtil. Men udviklingen kan vende over natten, som det for eksempel skete for musikbranchen, der blev overhalet indenom af streaming .

- Derfor giver det god mening at være proaktiv og i tæt dialog med sine kunder og leverandører. På den måde giver man sig selv et bedre udgangspunkt for at få øje på forandringer og nye behov, siger Knud Erik Hilding-Hamann.

Fem gode råd om innovation:

  • Innovation skal have et ledelsesmæssigt fokus
  • Vær proaktiv og i tæt dialog med kunder og leverandører
  • Nye medarbejdere ansættes ikke blot fordi de er forandringsparate, men især fordi de ønsker at skabe forandring
  • Søg udfordring og bliv eksponeret ved eksempelvis at deltage i konferencer og opsøge nye samarbejdspartnere
  • Innovation handler om penge og ressourcer, men når det foregår kontinuerligt bliver det en del af virksomhedens DNA.