It-design: Det skal være nemt, effektivt og indbydende

Vi træffer en lang række til- og fravalg i optimeringen og effektiviseringen af vores løn- og HR-systemer. Her fortæller vores to brugervenlighedseksperter, hvordan de både tager hensyn til varierende skærmstørrelser, arbejdsflows og flot design, når de udvikler og videreudvikler Bluegardens løsninger.

Det er ikke kun på forbrugerområdet, at it-løsninger i de senere år er blevet underlagt et krav om at være simple at anvende og indbydende at se på. Også virksomheder mærker et stigende krav om, at deres systemer skal være nemme at forstå og navigere i.

Det gælder også for vores løn- og HR-løsninger, forklarer Elise Stanley Brevald, som er brugervenlighedsekspert i Bluegarden.

“Vi kan godt mærke, at der er nogle overordnede tendenser i markedet, som er med til at præge udviklingen af både web- og app-løsninger. Vores opgave er at have øje for de overordnede tendenser og kombinere dem med vores kunders specifikke ønsker. Vi har jo ansvaret for, at deres daglige arbejdsredskaber er så nemme og effektive at anvende som muligt. Det gælder både for den erfarne bruger og for nybegynderen,” siger hun.

Løsninger på tværs af enheder

Varierende enheder med varierende skærmstørrelser er én af de grundlæggende trends, der er med til at diktere udseendet og funktionaliteten i vores løn- og HR-løsninger.

“Vores kunder skal kunne logge på deres lønsystem fra deres stationære arbejdsstation, fra deres laptop i hjemmet og fra deres tablet i bussen,” siger Marie Elberling, som er Elise Stanley Brevalds brugervenlighedskollega i Bluegarden.

“Denne omskiftelige hverdag skal vores systemer kunne understøtte. Det betyder, at vi for hver enhed er nødt til at sortere i indholdet og i dialog med brugerne finde ud af, hvad vi skal præsentere dem for i et skærmbillede, så de ikke drukner i information.”

Ny app til tidsregistrering

Den nye virkelighed med mange skærme hænger også nært sammen med et øget fokus på procesorientering og rollebasering i udviklingen af virksomhedssystemer. Elise Stanley Brevald fortæller eksempelvis, at vi nu lancerer en helt ny app til DataLøn, SmartLøn. SmartLøn skal hjælpe mindre virksomheder med at overgå fra manuelle timesedler, papir og blyant til digitale tids- og kørselsregistreringer samt digital udlægshåndtering i én og samme app.

“Der følger et administrationsmodul med til SmartLøn. Når en medarbejder har registeret tid, udlæg eller kørsel, skal en anden medarbejder godkende denne persons tidsregistrering. Denne godkendelse bliver ikke nødvendigvis foretaget af den samme person, som også udarbejder medarbejderens løn,” siger Elise Stanley Brevald.

“Det vil sige, at vi skal designe en løsning, som baseret på medarbejderens funktion i virksomheden skal præsentere dem for akkurat den information, de har brug for, når de har brug for den. Og det skal gøres på en måde, så tidsregistreringen kan foretages og godkendes på farten.”

Det skal (også) være indbydende

En anden trend inden for udviklingen af virksomhedssystemer er kravet om, at en løsning skal være indbydende at se på. Denne trend er opstået i forbrugerverdenens mange forskellige web- og app-løsninger, men er efterhånden også vandret over i erhvervssammenhæng.

“En god tommelfingerregel er, at en bruger bedømmer en løsning på ca. 30 sekunder. Så har de dannet sig en mening om, hvorvidt de synes, at løsningen er nem at anvende og flot at se på,” siger Marie Elberling og uddyber:

“Et indbydende design kan være en god swipe-følelse på en telefon, eller en knap man får lyst til at klikke på igen og igen. Men et indbydende design kan også være, at man i en brugsoplevelse ikke kommer i tvivl. At man ikke pludselig tænker: Gad vide, hvad denne her knap gør?”

Pas på

Men et flot design må heller ikke dominere, understreger Marie Elberling. For hvis man er for forhippet på at skære alt væk og gøre udtrykket så rent som muligt, er der risiko for, at noget af brugervenligheden forsvinder.

“Det kan eksempelvis være en støttetekst til brugeren, som pludselig forsvinder, når man bevæger sig dybere ned i navigationen. Man må aldrig miste brugeren undervejs på rejsen,” siger hun og slutter:

“Meget af vores arbejde handler om at skære overflødige elementer i et skærmbillede væk for at optimere brugervenligheden. Man skal bare passe på, hvad man skærer væk.”

Læs også:

  • Megatrends på Bluegarden.dk/Viden
    Bluegarden Viden er for alle, der interesserer sig for løn- og personaleadministration og gerne vil følge med i udviklingen.
     
  • Bluegarden SmartLøn – gør det enklere at lave løn
    Vi har lanceret Bluegarden SmartLøn, som er en ny app til DataLøn, der gør din virksomheds lønadministration mere enkel og effektiv.
    Lad medarbejderne indberette tid, kørsel og udlæg på mobilen. Du godkender registreringerne, før de hentes ind i DataLøn. Så sparer du tid og får færre fejl.