Klyngenetværk får danske virksomheder ud i verden

Virksomheder udvikler sig stærkere, hurtigere og mere internationalt, når de arbejder sammen med andre virksomheder og forskningsmiljøer. Kodeordet er gensidig tillid, viser en ny analyse.


Af journalist Ulla Nygaard

Danske virksomheder har stort udbytte af at arbejde sammen i netværk, når de vil udvikle sig. En ny analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation viser, at deltagelse i klynger og innovationsnetværk har medvirket til at skabe nye produkter eller services hos godt halvdelen af virksomhederne.

Produktivitetsvæksten er 3,6 procentpoint højere i klyngerne end i virksomheder, der står udenfor, viser analysen.

Bjarne E. Jensen, direktør, REG LAB

Bjarne E. Jensen, direktør, REG LAB

- Vi er bedre i Danmark end mange tror, fordi det ligger i vores tradition at arbejde sammen. Virksomheder har tillid til hinanden, også til virksomheder, der kunne være deres konkurrenter, siger direktør i REG LAB Bjarne E. Jensen.

REG LAB arbejder med regional erhvervsudvikling og herunder blandt andet uddannelse af klyngeledere. Det er en non-profit organisation bestående af statslige myndigheder, regioner, kommuner, universiteter, erhvervsråd, brancheforeninger, klyngeorganisationer m.fl.

- En klynge er kendetegnet af virksomhedernes måde at samarbejde på, f.eks. om teknologiudvikling eller nye markeder, og det foregår på en måde, der åbenbart gør, at de udvikler sig hurtigere og bedre end andre, siger Bjarne E. Jensen, som har beskæftiget sig med klyngeudvikling igennem 15 år.

Udvikling af eksisterende samarbejde

Klynger er ikke noget man starter fra et skrivebord, pointerer Bjarne E. Jensen, men tværtimod er de vokset af eksisterende samarbejder, der typisk har fungeret mellem virksomheder inden for beslægtede fagområder. Han nævner som eksempel nordjyske virksomheder inden for informations- og kommunikationsteknologi og Aalborg Universitet m.fl. i den regionale erhvervsklynge BrainsBusiness – ICT North Denmark.

- Dette klyngesamarbejde har rødder i et mangeårigt lokalt erhvervssamarbejde om trådløst kommunikationsudstyr, som i virkeligheden udsprang af, at det var et fiskeriområde. Virksomhederne fandt sammen, fordi det var nødvendigt for fiskeriet. De har fortsat deres samarbejde med tråde ind til Aalborg Universitet og har formået i klyngesamarbejdet at omforme teknologiudviklingen til nye behov, siger Bjarne E. Jensen.Støtter klyngeudviklingen

REG LAB understøtter klyngernes udvikling blandt andet gennem uddannelse af klyngeledere.

- Det kræver helt særlige kompetencer at lede en klynge og dens udvikling. Du skal have forstand på forretningsmodeller, kunne tale med virksomheder, kunne styrke tillid mellem virksomheder og udvikle konkrete samarbejder om nye produkter. Det er et specielt håndværk, som vi uddanner til, siger Bjarne E. Jensen.

REG LAB’s kurser og workshops for klyngeledere er fora for udveksling af erfaringer. Klyngelederne taler sammen blandt andet om, hvordan de tiltrækker udenlandske samarbejdspartnere og styrker internationaliseringen.

I Danmark er vi gode til at udvikle nicher

Danske virksomheder er gode til at udvikle nicher i partnerskaber. Det lover godt for konkurrenceevnen, at virksomhederne trækkes af mange forskellige områder som offshore servicering, velfærdsteknologi, det grønne område m.m. Det er områder med perspektiver både på danske og internationale markeder.

Danmark har cirka 50 klynger, der er organiseret med en ledelse og et sekretariat. 22 af disse klynger er samtidig innovationsnetværk, det vil sige, at de er nationale netværk, som understøttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, mens klyngerne typisk støttes af regioner og kommuner.

Læs også:

Fakta om analysen
880 virksomheder fra 42 klynger og innovationsnetværk har medvirket i undersøgelsen, som danner grundlag for analysen fra Styrelsen for Forskning og Innovation 2015. Det er den første danske analyse af sin slags.

Deltagelse i klynger og innovationsnetværk betyder, at:

  • 6 ud af 10 virksomheder har fået ny, relevant viden
  • 4 ud af 10 virksomheder har styrket deres kompetencer inden for markedsudvikling, proces eller produktudvikling.
  • 3 ud af 10 virksomheder har udviklet deres medarbejderes kompetencer
  • 2 ud af 10 virksomheder har styrket deres samarbejde med forskere eller udenlandske partnere.

Aktiviteter i klyngenetværk
Aktiviteterne i et klyngenetværk vil typisk foregå inden for:

  • Matchmaking og videndeling, f.eks. i faglige netværk
  • Konkrete samarbejdsprojekter, f.eks. med vidensinstitutioner
  • Kompetenceudvikling, f.eks. kurser og sparring
  • Formidling, f.eks. seminarer og konferencer
  • Internationalisering, f.eks. samarbejde med udenlandske netværk og vidensinstitutioner.