Grønne løsninger og stærke partnerskaber i CLEAN

– Vi hjælper vores medlemmer med at etablere partnerskaber, så de kan skabe grøn vækst og beskæftigelse, siger administrerende direktør Preben Birr-Pedersen.


Af journalist Ulla Nygaard

CLEAN er en landdækkende klynge inden for energi og miljø. De 170 medlemmer tæller virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører.

Den grønne omstilling er et formål i sig selv, når CLEAN hjælper aktører med at finde hinanden og etablere partnerskaber til at løse samfundsudfordringer. Projekter gennemføres ofte i konsortier, der udvikler grønne løsninger, og samtidig bidrager til en aktiv erhvervspolitik.

Preben Birr-Pedersen, adm. direktør, CLEAN

Preben Birr-Pedersen, adm. direktør, CLEAN

- Blandt vores medlemmer er flere kommuner, som ikke hver især kan eller skal løse de samfundsmæssige udfordringer. Vi bringer dem sammen med private virksomheder og universiteter om at finde løsninger, siger Preben Birr-Pedersen og nævner grønne lastbiler som et eksempel. Det er lastbiler, der kører renovation, og hvor dieselolien erstattes af batteri-løsninger. Alle er vindere her i kraft af sparet CO2 og mindre partikelforurening.

- Samtidig bliver løsningen en fin eksportvare til andre lande, fortæller Preben Birr-Pedersen om et af CLEAN-projekterne, som på én gang løser klimaproblemer og skaber vækst.

Virksomhederne kommer til CLEAN

CLEAN har kontorer i Sønderborg, Århus, Middelfart og København og er resultatet af en fusion mellem to nationale klyngeorganisationer Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. Tidligere var de i alt seks klynger inden for energi og miljø, som nu er forenet i CLEAN.

- Vi er blevet stærkere og har fået større gennemslagskraft i kraft af fusionen, som er helt i tråd med trenden i Europa og det politiske ønske. Hvor vi førhen skulle bruge mange kræfter på at banke på hos virksomhederne, kommer mange af sig selv i dag. Man ved, at det er CLEAN, man skal være i, hvis man vil være en del af et spændende netværk, samarbejde med forskere og ud på det internationale marked.

Preben Birr-Pedersen er leder af sekretariatet i non-profit organisationen, hvor flere end 40 medarbejdere hjælper virksomheder, forskere og offentlige aktører med at finde hinanden i partnerskaber. CLEAN kalder sig på den baggrund for en ’triple helix’ klyngeorganisation.

- Vi er også foran i forhold til internationaliseringen af klynger med vores initiativ til en fælles forening bestående af ti internationale cleantech klynger. Det giver os lettere adgang til at finde samarbejdspartnere rundt om i verden, hvor store medlemsvirksomheder som Danfos og Grundfos er små, siger Preben Birr-Pedersen.

Han understreger, at ikke kun store danske virksomheder har gavn af CLEAN.
- Faktisk kan mange mindre virksomheder profitere af netværk og partnerskaber, når de har en spændende idé, som de har svært ved at få færdigudviklet og finansieret. Vi bringer dem sammen med forskere, mulige partnere og finansieringsmuligheder, siger Preben Birr-Pedersen.

Læs også: