Jobklausuler

Jobklausuler er en betegnelse, som samler op på en lang række øvrige konkurrencebegrænsende klausuler.

En jobklausul vil typisk være en aftale mellem to eller flere virksomheder om ikke, at rekruttere blandt hinandens medarbejdere eller en aftale mellem en virksomhed og en leder om, at den pågældende leder ved sin fratrædelse ikke må rekruttere virksomhedens medarbejdere.

Aftaler om jobklausuler blev først reguleret ved lov, da jobklausulloven blev vedtaget i 2008. Mange af reglerne omkring aftalevilkårene for jobklausuler er inspireret af funktionærlovens § 18 og § 18 a.

Jobklausuler anvendes kun sjældent og vi vil derfor ikke komme nærmere ind på dem i dette tema.

Vil du vide mere?
Læs mere om:


Har du abonnement på PersonaleGuide og har spørgsmål om klausuler i forbindelse med ansættelsesforhold, kan du kontakte vores jurister på telefon 72 27 90 16.


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse. Læs mere om PersonaleGuide.