Konkurrenceklausuler

En konkurrenceklausul er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, der forbyder medarbejderen at drive konkurrerende forretning eller andre aktiviteter af samme art som virksomheden.

En konkurrenceklausul er en gensidig aftale og er derfor ikke gyldig uden medarbejderens underskrift.

I de tilfælde, hvor en arbejdsgiver finder det nødvendigt at indgå en konkurrenceklausul, vil medarbejderen ofte være omfattet af funktionærloven. I sådanne tilfælde skal aftalen overholde funktionærlovens § 18.

Det er for det første en betingelse efter funktionærlovens § 18, at en funktionær er ansat i en særlig betroet stilling for at en konkurrenceklausul kan indgås. Det er derfor ikke altid muligt at indgå en konkurrenceklausul med en funktionær. På trods af, at man som arbejdsgiver føler, at der måtte være et behov for det. For at blive anset for ”særlig betroet”, skal funktionæren have en stilling, der kan påføre virksomheden væsentlig konkurrence, hvis vedkommende ansættes i en konkurrerende virksomhed. Ledere og visse sælgere er typiske eksempler på medarbejdere, som ofte kan opfylde dette kriterium.

For det andet er det efter funktionærlovens § 18 ikke lovligt at indgå en konkurrenceklausul uden at funktionæren bliver rimeligt kompenseret herfor. Det er derfor ikke ”gratis” for din virksomhed, at indgå en konkurrenceklausul med medarbejderen. Man bør derfor altid vurdere sandsynligheden for om virksomheden vil lide et tab, som er højere end den kompensation, som skal betales til den fratrådte medarbejder. Kompensationen skal efter funktionærloven udgøre et rimeligt beløb og mindst 50 % af funktionærens månedsløn. Kompensationen skal betales månedligt, så længe konkurrenceklausulen gælder.

Funktionæren har, i den periode hvor klausulen løber, en tabsbegrænsningspligt, hvilket betyder, at funktionæren har pligt til at søge et andet ”passende” arbejde. Ved ”passende” arbejde forstås arbejde inden for funktionærens faglige område.

Hvis funktionæren finder et andet ”passende” arbejde i den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder, kan lønnen for dette arbejde fradrages i kravet på kompensation. Du skal dog, som minimum, altid udbetale engangskompensationen, svarende til mindst tre gange en halv måneds løn.

Hvis du fortryder indgåelsen af en konkurrenceklausul, har du ret til at opsige den med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelse kan ske både under ansættelsen og efter fratrædelsen, men hvis konkurrenceklausulen opsiges senere end 6 måneder før funktionærens fratrædelse, har funktionæren stadig krav på engangskompensationen, svarende til mindst tre gange en halv månedsløn. En funktionær kan aldrig ensidigt opsige en konkurrenceklausul.

Hvis den fratrådte medarbejder ikke er omfattet af funktionærloven, vil der være større aftalefrihed ved indgåelsen af en konkurrenceklausul. Aftalen skal dog være rimelig og i overensstemmelse med aftalelovens §§ 36 og 38. Dette betyder, at en urimelig konkurrenceklausul ofte vil blive kendt ugyldig uanset om medarbejderen er funktionær eller ej.

Vil du vide mere?

Læs mere om:


Har du abonnement på PersonaleGuide og har spørgsmål om klausuler i forbindelse med ansættelsesforhold, kan du kontakte vores jurister på telefon 72 27 90 16.


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.
Læs mere om PersonaleGuide.