Kundeklausuler

Hvis man indgår en kundeklausul, er det afgørende ikke, om der udøves konkurrerende virksomhed.

Derimod er en kundeklausul en aftale om, at medarbejderen hverken som selvstændig eller som ansat i en anden virksomhed må beskæftige sig med virksomhedens kunder. Ligesom en konkurrenceklausul, betragtes en kundeklausul som en gensidig aftale og er derfor kun gyldig, hvis medarbejderen har underskrevet den.

Vilkårene for at indgå en konkurrence- eller en kundeklausul er stort set ens. Kundeklausuler betragtes dog ofte som mindre byrdefulde for medarbejderen og kravene til dem er derfor tilsvarende mindre.

For funktionærer er kundeklausuler reguleret af funktionærlovens § 18 a. Modsat konkurrenceklausulen er der ikke noget krav om, at funktionæren skal besidde en særligt betroet stilling. Virksomheden kan derfor principielt indgå en kundeklausul med alle funktionærer.

Klausulen kan omfatte kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, som funktionæren selv har haft erhvervsmæssig kontakt med eller som fremgår af en liste, som du har udleveret til funktionæren inden opsigelsestidspunktet. Listen skal være udleveret med en tilkendegivelse om, at de anførte kunder er omfattet af kundeklausulen.

Kravet til kompensation er stort set ens for kunde- og konkurrenceklausuler. En funktionær har dog ikke krav på kompensation for både en konkurrence- og kundeklausul. Får en funktionær allerede kompensation for en konkurrenceklausul, vil vedkommende derfor ikke have krav på kompensation for kundeklausulen.

Reglerne om opsigelse og modregning er ligeledes stort set ens for konkurrence- og kundeklausuler. Der er dog ikke noget krav om et mindstebeløb for kompensation ved opsigelse af kundeklausuler. Du skal derfor ikke betale kompensation for en periode, der er længere end opsigelsesvarslet af kundeklausulen. Det samme er tilfældet i relation til modregning af medarbejderens indtægter fra andet ”passende” arbejde. Modregning kan ske med virkning allerede fra den første dag, funktionæren oppebærer en anden indtægt.

Vil du vide mere?

Læs mere om:


Har du abonnement på PersonaleGuide og har spørgsmål om klausuler i forbindelse med ansættelsesforhold, kan du kontakte vores jurister på telefon 72 27 90 16.


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse. 
Læs mere om PersonaleGuide.