NYT: Lov om ansættelsesklausuler

Den 1. januar 2016 kom der en ny lov om konkurrencebegrænsende klausuler i ansættelseskontrakter.

Lov om ansættelsesklausuler har erstattet alle tidligere regler om konkurrencebegrænsende klausuler, herunder reglerne i funktionærlovens § 18 og § 18 a.

Lovens formål er at begrænse brugen af ansættelsesklausuler samt indføre forbud om at indgå aftaler om jobklausuler. De nye regler gælder for alle typer af ansættelser, herunder både for funktionærer og ikke-funktionærer.

Lov om ansættelsesklausuler indeholder regler om indgåelse- og opsigelse af ansættelsesklausuler samt regler om konsekvenserne af misligholdelse af en ansættelsesklausul.

For at kunne forpligte medarbejderen med disse klausuler, stilles der f.eks. følgende krav:

  • Klausulen skal være indgået skriftligt
  • Medarbejderen skal have ret til en kompensation
  • Klausulen kan maksimalt have en varighed på 1 år efter fratrædelsen (maksimalt en varighed på 6 måneder, hvis medarbejderen er pålagt både en konkurrence- og kundeklausul).

Der er yderligere konkrete krav til indgåelse af de enkelte typer af ansættelsesklausuler. Det bliver derfor langt mere byrdefuldt for dig at pålægge medarbejderen en klausul end hidtil.  Loven kommer til at gælde for alle klausuler indgået fra den 1. januar 2016.

Lov om ansættelsesklausuler kan dog fraviges ved kollektiv

overenskomst til både medarbejderens fordel og ulempe. Den kollektive overenskomst skal være indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

Der er tale om et kompliceret lovområde og det anbefales derfor, at du søger rådgivning hos vores jurister i  PersonaleGuide, hvis du ønsker at indgå en aftale om konkurrence- og/eller kundeklausul med din medarbejder.

 

Vil du vide mere?
Har du abonnement på Personaleguide, og har du juridiske spørgsmål til dine medarbejderes ansættelsesforhold, kan du kontakte vores jurister på 72 27 90 16.