Mange ejerskifter på vej i danske virksomheder

Danske virksomheder står over for en massiv udskiftning i ejerkredsen ved salg og generationsskifte. Forskere vurderer, at der vil ske 23.000 ejerskifter frem til 2025.

Af journalist Ulla Nygaard

Rapporten ”Ejerledelse i Danmark” fra 2015 viser, at ejerskifte og generationsskifte vil præge danske virksomheder i de kommende 10 år. Det mener de to forskere bag rapporten om ejerledede virksomheder i Danmark. Professor Morten Bennedsen fra INSEAD i Frankrig og lektor ved Hong Kong Universitetet Kasper Meisner Nielsen har kortlagt ejerforhold og analyseret de 95.000 aktive aktie- og anpartsselskaber, som udgør rygraden i dansk erhvervsliv.

To ud af tre danske selskaber er ejet af én person, viser analysen. Ejeren er også direktør i 43.000 af selskaberne, og det vil sige otte ud af ti virksomheder med én kontrollerende ejer.

23.000 virksomheder skifter ejer

Analysen fra Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen viser, at ejeren, der også er leder af virksomheden, er over 65 år i 10.200 virksomheder, og at ejerlederen er 55-65 år i andre 13.100 virksomheder. På den baggrund vurderer de to forskere, at der vil ske ejerskifte i 20 – 23.000  virksomheder frem til 2025.

Rapporten er den første i en række af 6 rapporter, der skal hjælpe ejerledere i danske virksomheder med at forberede sig langsigtet omkring exit og generations- og ejerskifte.

Hele projektet foregår i regi af Center for Ejerledede Virksomheder (CEV) på CBS i København. Centret blev etableret i 2014 med stor hjælp af en bevilling fra Industriens Fond på 22,8 mio. kroner.

Det gode generationsskifte

Rapport nummer 2 forventes at udkomme i april 2016 og vil handle om ”De økonomiske konsekvenser af ejerskifte” og give eksempler på det gode generationsskifte.

Professor Morten Bennedsen siger om det gode generationsskifte:

- Familien skal afdække de muligheder og udfordringer, der er i dag og i fremtiden med den nuværende virksomhedsstruktur. Dette gælder især familiens rolle og bidrag.

Familien skal lægge en plan for, hvor virksomheden og familien skal være om for eksempel 10 år. Det er vigtigt, at denne plan kommunikeres til familien, til bestyrelsen og til medarbejderne. Familien skal kultivere planen, dvs. bruge årene på at implementere planen, så man faktisk opnår at være, hvor man skal være, siger Morten Bennedsen.

Pas på barriererne

De største faldgruber i forbindelse med generationsskifte er ifølge professoren, at alt for mange ejerledere ikke kommer i gang med planlægningen af det personlige exit og den deraf følgende virksomhedsoverdragelse.

- Der er mange psykologiske barrierer og udfordringer i at planlægge generationsskiftet. Hvad skal ejerlederen lave bagefter, er man nu gammel, hvordan taler man med sin familie osv.

Morten Bennedsen tilføjer, at generationsskiftet har store udfordringer og ofte også økonomiske omkostninger.

- Et godt generationsskifte kræver desuden, at den næste generation er godt klædt på og har et godt cv både med hensyn til uddannelse og arbejdserfaring.

Vi beregner, at der er mere end 20.000 aktie- og anpartsselskaber der skal generationsskifte eller overdrages i løbet af det næste tiår. Tilsammen kan det være afgørende for væksten i dansk erhvervsliv og muligheden for at fremdrive morgendagens industrilokomotiver, siger Morten Bennedsen.

Den kommende rapport vil basere sig på analyser af danske direktørskifter og ejerskiftet i perioden 1995-2013.

Læs også: