Møder medarbejderne ikke ind på virksomhedens adresse hver dag?

Hvis dine medarbejderes arbejdsforhold betyder, at SKAT ikke automatisk skal beregne befordringsfradrag, skal dette overføres til felt 11 i eIndkomst.

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver tager stilling til, om dine lønmodtagere skal have et fortrykt befordringsfradrag på deres årsopgørelse i forbindelse med jeres lønindberetning. Hvis du ikke tager stilling til dette, kan det betyde, at lønmodtagerne får en forkert årsopgørelse.

Hvornår skal felt 11 i eIndkomst afkrydses?

Du skal afkrydse felt 11 i eIndkomst, når SKAT ikke automatisk skal beregne befordringsfradrag. Det er for eksempel i følgende situationer:

  • Lønmodtageren har ikke fast mødested
  • Lønmodtageren møder ikke på virksomhedens adresse, men i stedet hos kunder eller på hjemmearbejdsplads
  • Hvis virksomheden betaler lønmodtagerens transport med det offentlige eller lønmodtageren har fri bil
  • Hvis lønmodtageren ikke er på arbejde alle ugens dage, for eksempel i forbindelse med deltidsansættelse eller længevarende sygdom og barsel.

Når du har markeret, at lønmodtageren har skiftende arbejdsplads, så vil SKAT ikke beregne befordringsfradrag for året. Du finder vejledning i indberetning til felt 11 på skat.dk/eIndkomst - Uddybende information og blanketter - Indberetningsvejledning: eIndkomst, under afsnittet ’Produktionsenhedsnummer – befordringsfradrag’.