Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen

Du skal vide, hvad du som leder ønsker at opnå med MUS og beskrive formålet til medarbejderen i invitationen til MUS, så medarbejderen kan forholde sig til det.

Det er vigtigt at både medarbejderen og lederen er forberedt til MUS. Det er en fordel, hvis der anvendes en skabelon til samtalen, da det giver begge parter et overblik over, hvad der skal gennemgås. Dette gør det nemmere for dig som leder og din medarbejder at forberede sig.

Hvis der i din virksomhed ikke er en skabelon, kan samtalen indeholde følgende emner: trivsel, samarbejde, udviklingsmål, faglige og personlige kvalifikationer og balancen mellem arbejds- og privatliv. Det vil være en god ide, at medarbejderen bliver inviteret til MUS i god tid, så han/hun kan nå at forberede sig. Hvis der anvendes en MUS-skabelon vil det være en god idé at vedhæfte den med invitationen. Hvis det ikke er tilfældet, kan du udarbejde en agenda for, hvad I skal tale om.

Hvis du er ansvarlig for forskellige personalegrupper, er det vigtigt, at du er forberedt på den enkelte medarbejders arbejdsopgaver, ansvarsområder, planer, forudsætninger, motivation, stærke og svage sider, så medarbejderen ikke oplever MUS som tidsspild og værdiløs.

Overordnet set er MUS-samtalen opdelt i 3 faser, henholdsvis forberedelse, gennemførelse samt opfølgning. Læs mere om de enkelte faser:


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Læs mere om PersonaleGuide.